מה, היו גם הישגים לקיבוץ ??
הוספת תגובה לדף  תורת החיים של הקיבוץ
שם הכותב:  שומרת
נושא / כותרת  מה, היו גם הישגים לקיבוץ ??
תוכן ההודעה:  עולה מן המאמר הטענה הנלעגת והמופרכת כי היו גם הישגים לקיבוץ.
לדעת הכותב, לא בכל הדברים היה מרחק בלתי ניתן לגישור בין האידיאולוגיה למציאות שנבנתה, לא הכל היה כשלון צרוף ודיכוי שיטתי של זכויות האדם של החבר הבודד !
להשמיע טענה כזו, בימינו ?
איך מעז המחבר לטעון כך ?
יובא מייד גדעון שפירא ליתן תגובה דיפרנציאלית הולמת !
העתקת קישור