ייחודיות הקיבוץ הישראלי שנתן לעמו ארץ
הוספת תגובה לדף  השוויון למען האדם
שם הכותב:  משה שיאון (פיינשטיין
נושא / כותרת  ייחודיות הקיבוץ הישראלי שנתן לעמו ארץ
תוכן ההודעה:  - ייחודיות הקיבוץ הישראלי שנתן לעם ארץ. קומונות שבסיסן שאיפת צדק וחברתיות קדמו לקיבוץ וכנראה יחיו אחריו,בעולם.
- הקיבוץ תיארטית היה עשוי להיות חברה ברת קיימה והתפתחות כשאין מביאים בחשבון את העבר המחזורי של הגן אליו אנו שייכים. אך לנו כמנהיגים נביאי/מביאי השקר .
- אני מניח שמעשי אלישע אינם זקוקים להוכחתי והמלצותי, קיבוצו הוכחתו, עודו שיתופי גם אם אינו "מוצלח"
כ"קיבוץ המתחדש" של מליציו. אלישע איש מרכזי ומוביל בו,היה והווה. אך אין מדובר רק בעניין אישי.
- בימי חנוכה אלו היוונים מושיעים לישראל אחר שישראל הפריט כמעט כל חלקה טובה עד אין ציוד ועוצמה להיאבק בשריפה המאכלת ומעכלת, כן תרבות המערב מקורה ביוון-אירופה.
- מיסתבר שהמתייוונים עולים על היוונים בהרבה ומי יחזיק ציוד הפסדי למען הציבור, ציוד זניח לכיבוי אש, הצלת רכוש וחיי זולתו באין כדאיות כלכלית.
- כמתנגד לשוויון מכני בין מי שאינם שווים אני תומך בשונות התייחסות לאדם
וצרכיו המיוחדים בצד הצרכים הבסיסיים לכל לכן הייתי מחפש מינוח אחר משוויון לצדק חברתי.
- טעותו המרכזית של אלישע
שהוא קורא/כורה במיכרה שמחצבו הרעיוני אוזל בלא יכולת עצירת הביזבוז.
פירוט הקיבוץ הוא בעצם פירוק מתוחכם המאפשר שלא למלא את דרישות הפירוק לפי חוזה הקיבוץ והדאגה לצדק המתחייבת ממנו.
* הקיבוץ מיתפרט/מתפרק כחלק מהתפוררות החברה האמריקנו/ישראלית (מהירות ההתפוררות גם כעומק וגודל החברה והעם - בארה"ב ההתפוררות תארך יותר).
- עם זאת אנו חיים בהווה
ותומכי דרך הקיבוץ האמיתי וערכי האדם שבו ראוי שיפעלו ב3 מישורים למען המשכיות והתחדשות מירבית לעת הזו:
1. דאגה לשמירת הצדק הבסיסי, מירבי שהוראות הסיווג מורות תוך דאגה שלא יישכח כל מיגזר ואדם.
2. הפיכת ההפרטה להכרזת פירוק בשל היפוך האוטופיה
וקיפוח הכרחי מתמשך בשיטת ההפרטות כיום, לפחות תתאפשר התחדשות פנימית ואו קיום שמירת צדק לכל.
3. חבירה לתנועות הנוער, קבוצות הבוגרים ומחדשי רוח הקיבוץ בקומונות השונות ההולכות ומוקמות
לקיום תנועה קיבוצית אמיתית.

* כל אלו תוך מעשה אמיץ של פרידה בין שתי צורות חיים שהדימיון החיצוני-בעיקר בין שתי המנוגדות הם אינטרסים צרים.
* טעם הוויכוח עם אנשים כעוזי בן צבי פרט לתענוג שבהצבת המראה כמרכיב מקניט היא לעורר מעיינות
חבויים כמקור סיוע לשמירה
יחסית על אנושיות בסיסית,איש איש במחוזו.
- מעיון באתר של עוזי מיתגלה אדם אחר מבכתיבתו העכשווית ויש להניח שכמותו יש נוספים.

* אז אלישע, עם כל ההסכמה אתך יש לממש דרך נכונה אסטרטגית בטקטיקה שונה ומתאימה לאתגרים.
העתקת קישור