כבוד האדמו"ר אלישע שליט"א
הוספת תגובה לדף  השוויון למען האדם
שם הכותב:  עוזי בן צבי
מקום מגורים:  עמיעד
נושא / כותרת  כבוד האדמו"ר אלישע שליט"א
תוכן ההודעה:  נכבדי
איך אומר אפרים, "מילים בסלע", בעיני מאמר שנכתב על ידי מי שהיאוש הוביל אותו למקום שבו ניצבים בדרך כלל רבנים, שכאשר אתה שואל אותם משהו שעומד בסתירה לכול התורה כולה, אז זה מ"דה אורייתא" משהו שאין לחלוק עליו ואין לדון בו.
הרי ברור לחלוטין שהחיים בקיבוץ שיתופי, כאשר אתה חי ביושר עם עצמך ומקווה שהשאר חושבים כמוך, אזי החיים מחייבים התיצבות על שלושת העיקרים, אבל מה לעשות אלישע, פסו מלאכים מהארץ, פשוט נגמרו כנראה, או שנגמר להם הדלק לכנפיים, אין כול לנפנף יותר, וגם אם מנפנפים עושים רק רוח, כמו שנאמר, עננים ורוח וגשם איין.
טוב יעשה אלישע ידידי אם יקרא את מאמרו המלומד של יפתח גולדמן בשם : "תורת החיים בקיבוץ" ושם הוא אומר מפורשות:"סביר להניח שדבר זה אינו אפשרי. סביר להניח שהלהבה השיתופית תמשיך לדעוך לאיטה, וחברי הקיבוצים השיתופיים ירפו עם הזמן, ועם מפנה הדורות, מן האחיזה הנואשת באורח-החיים הקיבוצי"
נדמה לי שלא ממש צריך להוסיף הרבה על מאמרו של זה.
העתקת קישור