מחלוקת הפוסקים יש כאן..
הוספת תגובה לדף  מילים שוות
שם הכותב:  חבר
נושא / כותרת  מחלוקת הפוסקים יש כאן..
תוכן ההודעה:  אכן, מחלוקת קשה יש כאן - פוסק אחד, האבן הראשה של הפילוסופים, קובע כי אין מה להתגעגע לקיבוץ הישן, אם כל חטאת !
פוסק שני, מפריט ידוע של מרפאות שיניים, בכל זאת מוצא לכך צד היתר..
אכן, מחלוקת לשם שמיים היא, ועתידה להפתר רק כשיבוא אליהו הנביא לתרץ קושיות ובעיות..

העתקת קישור