שומר/ת על התמימות הקדושה....
הוספת תגובה לדף  לקראת המאה הבאה
שם הכותב:  עוזי בן צבי
מקום מגורים:  עמיעד
נושא / כותרת  שומר/ת על התמימות הקדושה....
תוכן ההודעה:  כותב/ת השומר/ת:"אם בקשת החידוש היא סטיה מערכי הליבה שבבסיס ההסכמה של האירגון הוולונטרי ששמו קיבוץ, אם מופעלים על החברים לחצים לשנותו כך, אם מטרת המודל החדש היא להיטיב עם קבוצת חברים אחת על חשבון האחרת-כן, מגיעים !"...
אז בואו רגע ונראה, אם הקיבוץ לשיטטתה של השומרת הוא ארגון וולנטרי כטענתה, אזי לארגון וולנטרי באשר הוא מותר לשנות את בסיס ההסכמה, אמנם התקנון הקדוש, ירד אלינו יחד עם לוחות הברית מהר סיני, אבל גם בתקנון הקדוש הזה מותר לרוב של 75% מחברי הקהילה הקדושה, להתכנס בחדר האוכל או בבית הכנסת, ולשנות ברוב קולם את בסיס ההסכמה, וזה נכון לגבי כול ארגון שיש בבסיסו "בסיס הסכמה", בסיס ההסכמה של הכנסיה הקתולית למשל, איננו בר ביצוע בחיי היום יום של המאמינים, אבל שם, יש אפיפיור, שסוף סוף הסכים שהקהל הקדוש ישתמש בהמצאה מדהימה ששמה "קנדום", למזלנו כי רב, אנחנו יכולים לנפץ את לוחות הברית, ולכתוב אותם מחדש, כרצוננו, ושאלה יש לי לשומר/ת, האם בפוליטיקה הגדולה, של האזור, המפעלים, המדינה, האומות המאוחדות, לא מופעלים לחצים על קבוצות או מדינות לשנות את הצבעתן? האם הסנקציות המטלות על איראן, זה לא לחץ לגיטימי? אולי תסביר לנו השומרת מדוע יש פסול בהפעלת מאמצי שיכנוע כלפי הסרבנים לשינוי, האם מופעל עליהם מה שנקרא בשב"כ "לחץ פיזי מתון"? האם הם נגררים למרתפי חדר האוכל, או לאיזה מקלט חשוך, שם מסבירים להם בעלי זרוע איך להצביע?
עובדה היא שרוב רובם של 3/4 הקיבוצים שחצו את הרוביקון לכיוון השינוי, ברוב הנדרש על פי תקנונם, 75% או 66%.
לגבי ההטבות של קבוצה אחת על חשבון השנייה, ללא ספק שבשיטה החדשה של חיבור יכולת ההשתכרות לרמת חייך, יש פגיעה לפעמים קשה במי שעבד ב"עסקי האוויר" של הקיבוץ השיתופי, ברור לחלוטין שהשיטה שעברנו אליה מחברת בצורה ברורה בין יכולת ההשתכרות שלך לאורחות חייך, אבל זה לא נעשה על חשבון האחר, זה שחבר שעבד באחד מעסקי האוויר של הקיבוץ של פעם, חי היום מאבטחת הכנסה, שמגיעה מהמיסים שלי, איננה הופכת אותי לעבריין שחי על חשבון האחר, ההפך בדיוק, לכן שומר/ת בואי קחי DISC ON KEY ותחליפי את התוכנה, זו שלך כבר יצאה מהתקן.

העתקת קישור