הו, תמימות קדושה..
הוספת תגובה לדף  לקראת המאה הבאה
שם הכותב:  שומרת
נושא / כותרת  הו, תמימות קדושה..
תוכן ההודעה:  שואל כותב המאמר בתמימותו - 'האם תארים אלה מגיעים לחברי קיבוץ המבקשים להתחדש'?
תשובתי - כן, מגיעים.
אם בקשת החידוש היא סטיה מערכי הליבה שבבסיס ההסכמה של האירגון הוולונטרי ששמו קיבוץ, אם מופעלים על החברים לחצים לשנותו כך, אם מטרת המודל החדש היא להיטיב עם קבוצת חברים אחת על חשבון האחרת-כן, מגיעים !
העתקת קישור