לחבר מהמרכז ולאיציק.
הוספת תגובה לדף  לקראת המאה הבאה
שם הכותב:  גדעון שפירא
מקום מגורים:  עין השופט
נושא / כותרת  לחבר מהמרכז ולאיציק.
תוכן ההודעה:  1. לאחרונה יצאה יוזמה מבורכת, לדעתי, של בעלי תפקידים מקיבוצים מתחדשים. הם דיברו מיוזמתם על קשר בין קיבוצים וגם פנו לתנועה, כיוון שיש הרבה בעיות דומות שיתכן וכדאי לבררן במשותף. הפניה לתנועה היא לא להתעלם מהקיבוצים שאינם מאורגנים באמצעות "זרם" שלא בטוח אם בכלל מעניין ומבטא אותם. זוהי התארגנות "מלמטה", מהצורך, מהאנשים. הם שומרים על ייחודם אבל מוכנים ורוצים לנהל דיאלוג עם דומים להם. אני רואה זאת בחיוב רב.

2. בעית החברים בקיבץ איננה רק הורשה וקרן שהפרט יכול לנצל לצרכיו. עיקר הדברים הוא בסוג "השלטון" ובערכים הכפויים על החברים. בשיטה הקרויה "שיתופית", שעדיין אף אחד לא פרסם הגדרה מדויקת שלה ולא במקרה, רק 4-3 אנשים מרכזים בידם את כל האחריות והסמכות. החבר הבודד אחראי וקובע אך ורק לגבי כסף הכיס שלו. זהו מבנה חברתי לא בריא. זהו חיסול הדמוקרטיה. נראה את "הקיבוץ-השיתופי" שיש בו חופש היוזמה, חרות המחשבה, והרשות לתכנן ולבצע במסגרת אישית רחבה ופתוחה. שבכלל מוכנים להגדיר בתחומו את סמכויות וחרות הפרט ממול אלה של הארגון. לאחר מכן נוכל לדבר על "שיפורים שיתופיים".
העתקת קישור