ניתוח היסטורי ראלי ומסקנות לעתיד ג שפירא !!
הוספת תגובה לדף  לקראת המאה הבאה
שם הכותב:  א בן דוד
נושא / כותרת  ניתוח היסטורי ראלי ומסקנות לעתיד ג שפירא !!
תוכן ההודעה:  בניתוח היסטורי מקוצר
אך מבריק
ג שפירא מאפיין את הדרך הראוייה.

להתנהלות התנועה במאה הבאה: (ואני מסכים איתו לגמרי)

יש לאחד כוחות . ואת אלו הטובים ביותר שיש .

(מוסד חזן ) על מנת לגבש חזון וערכי חייים לימים הבאים .

חזון שמעוגן במציאות
המאה ועשרים .
חזון המייצג תוואי ראוי .

חזון דמוקרטי של שלטון הרוב. אך גם כיבוד זכויות המיעוט והפרט.

חזון שלאורו תוכל להתנהל התנועה והקיבוצים בדרך אשר תוביל לביסוס ערכי, חברתי, וכלכלי .

חזון של חופש הפרט.

חזון של חופש הבחירה

חזון של הפחתת התלות בממסד והגדלת הזכויות ורמת החיים לחבר הקיבוץ הבודד.

זאת משימה תנועתית אדירה
אך התנועה צריכה להרים אותה וליישמה הלכה ולמעשה בשיתוף והכוונה של הקיבוצים המובילים בתחומים רבים : חברתי, ערכי, וכלכלי.

על המעגל השיתופי
וכל אנשיו להרתם למשימה חשובה זאת

לא מתוך בדלנות והשמצות האחר.

אלה מתוך ראיה כלל
קיבוצית רחבה אשר מעודדת
יזמות של קיבוצים פורצי גדר וייחוד חיובי .

במטרה ללמוד ולסמן דרך ערכית ראוייה לתנועה כולה.
העתקת קישור