גדעון מעמיד יפה מאוד שאלות ובמידת מה משיב
הוספת תגובה לדף  לקראת המאה הבאה
שם הכותב:  משה שיאון (פיינשטיין
מקום מגורים:  מבוא-חמה
נושא / כותרת  גדעון מעמיד יפה מאוד שאלות ובמידת מה משיב
תוכן ההודעה:  1. גדעון מעמיד יפה מאוד שאלותואף משיב, לרמת המחשבה הנקייה. אוסיף שכובד מישקל הגוף והחשיבה תמיד פועלים להחזיר אותנו לנקודת המקור הטיבעית יותר -"ראשוניות פרימיטיווית", לכן ככל שמנסים לבנות חברה על בסיס חשיבה מתקיים מישקל נגד פעיל אל נקודת המקור הטיבעית יותר.לכן תורות החיים הנעלות בדרך כלל קצרות חיים הן ותלויות בהתחדשות מהבסיס, אךנעלות
הן ואולי שווה וכדאי.
2. הבעיות בקיבוציינו נובעות גם מ 2 עובדות יותר ארציות ושבהן אני אף חולק על גידעון:
2.1 - בפועל אנו בעצם במילחמת השיחרור שלנו/מילחמת קיום בה הצד השני {הפלסתינים} אינם משלימים ולהערכתי גם לא ישלימו עם כך שבעצם החלפנו אותם והם נישלטים.
2.2 - עובדה ארצית היא וקשה שהקיבוצים שהיה בהם הרבה מאוד חופש אנרכי (אומר זאת כאנרכיסט מוצהר)
הופכים להיות יישובים של מעט שולטים (לפעמים רודנים
על אוכלוסייה החיה ברמות שונות של עבדות וחוסר שליטה ושותפות בעצם ניהול חייהם - יש להם חופש לבחור בעבדות.
- ביישובים אלו שהיו קיבוצים יהיו גם חלקים שיהיו עניים מרודים בצד עשירים גדולים ושליטים חזקים. כמו בברה"מ הפאודליסטית שכינוה קומוניסטית, כל אחד היה "טובריש" אלה אם "טובריש" חזק החליט להפסיק את חיי ה"טובריש" החלש.ביישובינו כל אחד ייקרא חבר-קיבוץ ואף ימשיכו לאמור שקיים שיוויון בסיסי ועוד כזבים מוסכמים. האמת שבחלק מיישובינו אפילו יכולת המאבק ושימוש בביקורת מוטלים בספק.
- מתפתחת כאן חברה פחות סוצייאלית, אפילו מהחברה הסובבת אותה באו הקיבוצים לתקן.
* על בסיס מחשבות גידעון ניתן אולי לתקן ולשפר את הקיבוץ השיתופי מה שאינו כך לגבי היישובים המכונים "קיבוץ-מיתחדש" שהוא בעצם יישוב שחלה בו ריאקציה.
- בצד יופי הדברים של גידעון ואחרים, החשוב ביותר לדידי שניזכור, נתייחס ונשפיע על ציבורים ויחידים ההולכים ורבים שמצוקתם גדולה ואף גדלה ואין מושיע, אגב לא רק בקיבוצים ובקיבוצים לשעבר.
העתקת קישור