הצעה למחקר משווה ב'מכון לחקר הקיבוצים'
הוספת תגובה לדף  לא בהכרח שוויוני
שם הכותב:  קיבוצניק עם מפעל
נושא / כותרת  הצעה למחקר משווה ב'מכון לחקר הקיבוצים'
תוכן ההודעה:  לאחר ששמעתי את הטענה (מפי אנשים מהזרם השיתופי) שקבוצות שיתופיות "מקרינות" על סביבתן, וחברי-קיבוצים שיתופיים "מקרינים" על סביבתם, עלה בראשי הרעיון למחקר שצריך להיות מדעי, ועשוי להתאים לבצוע ע"י המכון לחקר הקיבוץ של אוניברסיטת-חיפה (או גוף מחקרי אחר, אפילו מטעם איגוד התעשייה הקיבוצית): השוואה של מידת-ההשפעה על עובדים שאינם חברי-קיבוץ במפעל בקיבוץ, בפרמטרים שונים (תחושה, מידת שביעות-הרצון, עמדות חברתיות ואידיאולוגיות וכיו"ב), כאשר ההשוואה תיעשה בין עובדי מפעלים בקיבוצים שיתופיים לעובדי-מפעלים בקיבוצים שכבר אינם שיתופיים, עם קבוצת-ביקורת של עובדי-מפעלים שאינם בקיבוץ כלל. כבר יש הרבה דוגמאות מכל אחת מהקבוצות הנ"ל. מחקר כזה עשוי להעלות ממצאים ומסקנות מעניינים - לאישוש או להפרכה של התיזה, שקיבוץ שיתופי או קבוצה שיתופית מקרינים על סביבתם, ברוחם השיתופית והניאו-סולידרית. האמנם ?
העתקת קישור