ידידות אין חפץ בה..
הוספת תגובה לדף  מסע בנפשו של הקיבוץ
שם הכותב:  מוטק'ה
נושא / כותרת  ידידות אין חפץ בה..
תוכן ההודעה:  יפה מוגדרים הדברים בתגובה 16 - על זה הויכוח - יש האומרים כי השינוי בקיבוץ נעשה למרות פתיחת פערי ההכנסה בין החברים ;
יש הטוענים, ואני ביניהם, שפערי שכר אלה המיועדים להיטיב את מצבם של חלק מהחברים, הם הסיבה לשינוי.
על זה המחלוקת.
על הכרזת הידידות אני מוותר בזאת.
העתקת קישור