אבישי, אפשר להוסיף לזה -
הוספת תגובה לדף  מסע בנפשו של הקיבוץ
שם הכותב:  איש הווה ועתיד
נושא / כותרת  אבישי, אפשר להוסיף לזה -
תוכן ההודעה:  אפשר להוסיף לזה גם את הנטיה של חברים לחשוב - לי זה לא ישנה, אני כבר אסתדר גם בתנאים החדשים. השאר הם אלה שייפגעו..
גם את הלחצים והאיומים בעד השינוי.
גם את חולשתו המצערת של הזרם השיתופי שעד היום אינו מבין למה מסוגלים הכוחות שמולו במסעם אל השינוי ואת חשיבות התגובה על אירועים.
גם את עמדת התנועה, שבקריצת עין שליחיה ועסקניה הם סוכני שינוי.
העתקת קישור