אפילו גלזר בגולשים ..
הוספת תגובה לדף  מסע בנפשו של הקיבוץ
שם הכותב:  'איש אתמול ושלשום..
נושא / כותרת  אפילו גלזר בגולשים ..
תוכן ההודעה:  אכן, הלב מתרחב לנוכח העובדה כי אפילו גלזר, ממקדשי ה'קיבוץ' המעמדי,
טורח מדי פעם ונכנס לאתרנו הקט המייצג את הקיבוץ הישן וקורא מה שכותבים בו אנשי האתמול והשלשום.
מי כמוהו יודע שלקרוא ליצירתם המתחדשת, עאלק, שלו ושל חבריו 'קיבוץ' זה עירוב מין בשאינו מינו, נזם זהב באף חזיר.
הקיבוץ הגלזרי אינו נותן שום תשובה חדשה לבעיות הקיימות. הוא פשוט פורק אותן מעל עצמו על עבר החברים, יסתדר כל אחד בעצמו ודי. בשורה דלה למדי לגוף המכנה עצמו קיבוץ.
גם התשובה לשאלה האמנם זהו מה שרצו בו רוב החברים עודנה בספק - לחברים למעשה לא ניתנה ברירה אחרת, כמו שיודע כל מי שעקב אחרי מהלכי השינוי בקיבוצים.

איך אמרה לי העוס"ית אצלנו - אנשים לא ידעו על מה הם מצביעים..
ועוד לא דיברנו על האיומים, על ההצבעות החוזרות ונישנות..
יכול להיות שבשיח החדש הגלזרי פירוש כל אלה הוא רצון הרוב..
העתקת קישור