לדני השיתופאי ולחבר משונה....
הוספת תגובה לדף  מהלך של חילוץ
שם הכותב:  עוזי בן צבי
מקום מגורים:  עמיעד
נושא / כותרת  לדני השיתופאי ולחבר משונה....
תוכן ההודעה:  שניכם, דני הדרומי וחבר משונה משתמשים חזור והשתמש, במונח "מושחתים", חוץ מהעובדה שזו הטלת דופי ברבים ודיבה לשמה, אני מבקש שתביאו דוגמאות ועדויות ממקור ראשון, השחתה למשל כמו בקיבוץ השיתופי שפיים, שם הגזבר השיתופי של הקיבוץ השיתופי, גנב כסף, זו שחיתות, וכמו כמו בעוד קיבוציים שיתופיים לא מעטים שם "לא חסמו שור בדישו" וסגרו את הדברים בתוך הקיבוץ.
דני מהדרום המכונה שיתופאי, מגבב קש וגבבה, וטוען ש"בגללנו" מתיחסים לשאר השיתופניקים (בערך 20000 חברים ואולי פחות) כלאחד האדם, כמו לאזרחים מהשורה, הוא לא רואה את האבסורד שבדרישה שחלקי האחוז מתושבי המדינה, שחיים במערכת שלא רוצה לשחק לפי הכללים והחוקים של כולם, מבקשת שימשיכו לנהוג בהם לפי מערכת חוקים מיוחדת, שהשתרשה במדינה ב 100 שנות קיבוץ, הגיהנום שאנחנו עוברים בכדי להיחלץ מהמצב של "לא אזרח" שבו היינו לאורך שנים, מעניין את דני כשלג דאשתקד, העיקר שקבוצתו האיזוטרית שמונה 70 (וכול חודש פחות) קיבוצים, תמשיך לקבל את החוקים העקומים שלפיהם, חברי הקיבוצים אינם אינדבדואלים אלא איזה גוף אחד, שנושם ופועם יחדיו, מצטער דני, לא ילך לאורך זמן, היה ונגמר..
לחבר משונה, אתה שטוען שלא כדאי לנו להיות מושב, כי אנחנו מושחתים, ממש מוזר, אגב שלל התפקידים שאתה מתאר: "כגון יו"ר, מנהל קהילה, מנהל עסקי, מנהל מש"א. מרכזת חינןך, בריאות, וכן הלאה והלאה.. מקסימום מרכז משק בשכר פחות מממוצע לענייני ועד מקומי מוניציפלי ועוד פקידה או שתיים בשכר מינימום"
אתה מוזמן לעמיעד, מנהלת קהילה בחצי משרה, יו"ר יום בשבוע, מנהל עסקים בחצי משרה, וזהו, ואנחנו ממש לא מושב, בוא ללמוד כיצד מנהלים קיבוץ מתחדש, לא בתאוריה אלא בפועל.
העתקת קישור