בעקבות חבר מהמרכז ודבריו על מי שמושחת (תגובה 28)
הוספת תגובה לדף  מהלך של חילוץ
שם הכותב:  שיתופי תחת מתקפה
נושא / כותרת  בעקבות חבר מהמרכז ודבריו על מי שמושחת (תגובה 28)
תוכן ההודעה:  מי שמושחת באמת, כלומר, מי שפנה ללכת בדרכיו למען האינטרסים שלו ו"שיקפצו לי כולם"; בלי להתחשב בזולתו ובחוקים הקיימים אותם הוא מנסה לעקוף, ומצדו ש"חוקיו" שלו יאכפו גם על זולתו, מתאים או לא מתאים להם - אלה ה'מתחדשים'. מצד אחד הם מתעקשים ומקפידים לדבוק בהגדרת עצמם כ'קיבוצים' ו'קיבוצניקים' (כל עוד זה עדיין טוב ומיטיב !), ומהצד השני גורמים לקיבוצים ולקיבוצניקים באמת, אלה בלי המרכאות הכפולות, להנזק בגלל השינויים בחוקים, בתקנות ובנוהלים. במילים אחרות: בגלל השינויים והחידושים אצל ה'מתחדשים', המקרבים אותם להיות 'כמו כולם' ו'כמו בכל העולם', מחילות הרשויות הממלכתיות את המסקנות והנוהלים הנגזרים מה'התחדשות' על כלל מי שמוגדרים קיבוצים וקיבוצניקים, בלי הבדל שיתופיות או 'התחדשות'. 3 דוגמאות מתוך רבות: 1. נושא הקרקעות, חכירתן והשימוש בהם (עליו מכבירים כאן מילים גם בלי התרומה שלי; ראו איסורי-בניה בגלל גביית-יתר מתושבים בהרחבות, או בגלל השכרת מבנים למטרות שאינן מגורי-החברים בקיבוץ 'פרופר', ועוד ועוד). 2. נושא המיסוי (מיסוי אישי דיפרנציאלי לעומת מיסוי של ממוצעי ההכנסות של כל החברים) ותשלומי-העברה לחברי-קיבוצים, כמו קצבאות, גימלאות, השלמת-הכנסה, דמי-שירות במילואים ועוד ועוד. 3. תקנים וכללים לגבי בתי-הילדים ושאר מוסדות-שירות, שלפתע מתייחסים אליהם באמות מידה "כלכליות" ו"תקניות", כמו לדוגמא כלפי 'צהרונים' או גני-ילדים בכל מקום שאיננו קיבוץ (למשל: הגדרת גן-ילדים בקיבוץ הפועל בחופשת-הקיץ כרגיל כמו בכל השנה, כ"קיטנה" שעליה חלים כללים יחודיים ושונים מבחדשי 'שנת-הלימודים'). לסיכום: ה'מתחדשים' מאסו ונפשם נקעה מהשיתופיות והשוויוניות והדמוקרטיה ההשתתפותית, והם שואפים ומשתדלים להיות "כמו כל העולם", אבל בו-בזמן עינם צרה באורח-החיים השונה והמיוחד שבו ממשיכים לאחוז ולפיו לחיות כ-70 מהקיבוצים וחבריהם, ברוב המקומות בהצלחה, ועל כן ראוי מתאים וצודק שינהגו בהם בשונה מהנוהגים כלפי "כל העולם", כולל ה'מתחדשים'. כי למורת רוחם של ה'מתחדשים', "ה-70" ברובם מוכיחים כי אפשר לחיות באופן שיתופי, שוויוני ודמוקרטי ולהצליח ! אז כדי להפריך את הוכחת ההצלחה השיתופית הזאת פועלים ה'מתחדשים' כך שרשויות הממלכה ינהגו בשיתופיים כמו בהם, על אף חוסר ההתאמה והנזקים שבכך. משהו כמו "גם לי גם לך לא יהיה"; לי לא יהיה כי השתניתי, ולך לא יהיה אפילו שלא השתנית או אולי דווקא משום שלא השתנית... עד שתשתנה בלית ברירה ! "אף על פי שאין מינו כמיני, כופין אותו עד שיאמר רוצה אני להחליף את מיני". כי כך - לחיות עם (שיתופיות ושוויון) ושינהגו בי כאילו אני בלי - אי אפשר ! ותוספת רעיון לשיתופיים שיתכנסו בשבוע הבא בערבה (ריכוז הוכחות של הצלחת הקיבוץ השיתופי !): אולי תקדישו זמן, חוג-דיון ו'פאנל' לבעיה איך מתגוננים מפני ה'מתחדשים' המקימים עלינו את גורמי-השלטון כדי לכלות גם אותנו או לפחות את השיתופיות שלנו ?!
העתקת קישור