נכון, לא נותנים - מוסרים!
הוספת תגובה לדף  מהלך של חילוץ
שם הכותב:  חבר משונה
נושא / כותרת  נכון, לא נותנים - מוסרים!
תוכן ההודעה:  הבעייה בקיבוצים היא שמוסרים אגוזים לחסרי שיניים..

הסבר קצר לעוזי שלא מבין מהם אמצעי היצור הניתנים לקיבוצים ולמושבים, ורק להם! כמו גם מהו ההבדל בין מושב לקיבוץ ועד כמה שזה כן משנה..

החלטת ממ"י מס' 1 קובעת:
"א.1 קרקע חקלאית תימסר בדרך של חכירה בלבד ליצור מוצרים חקלאיים ולהקמת מבנים ומתקנים הדרושים למגורי המתישבים ולצרכיהם האחרים וכן לצרכי הייצור החקלאי."

כלומר, גם אתה בפריפריה וגם אני במרכז חיים ומתגוררים על קרקע חקלאית, קרי אמצעי יצור, שנמסרה/ניתנה לנו למטרת "התיישבות" ויצור חקלאי.. שנינו אגב גם משלמים את אותו סכום סמלי ומגוחך תמורתם..

סעיף נוסף באותה החלטה קובע:
"קרקע חקלאית תוחכר במסגרת של נחלות.
נחלות יוחכרו ישירות למתיישב במושב בתיאום עם האגודה.
בקיבוץ יוחכרו הנחלות לקבוץ."

וכאן נעוץ ההבדל הגדול בין קיבוץ למושב. בעוד שבמושב הזכויות בנחלה הם אישיות של משפחת החבר וניתנות להעברה מאחד לשני עד כדי שערכה של נחלה 'חקלאית' במרכז נמדד במיליוני דולרים, הרי שערכה של אותה נחלה בדיוק בקיבוץ סמוך ערכה אפס!!
וזאת לא משום שאין לה ערך אלא מפני שפשוט לא ניתן לסחור בה היא 'נמסרה' ל"קיבוץ" וזה אינו יכול להעביר את הזכיות בה לאף אחד.

כך שכל עוד רוצים חברי קיבוץ להמשיך ולהיות קיבוץ אז אין שום בעיה..
אבל ברגע שהם אינם חפצים עוד בחיי קיבוץ ועולים על דרך 'ההפרטה' ו'שיוך הנכסים' מה יותר טבעי הגון הגיוני ומשתלם יותר כלכלית מאשר חלוקת 'אמצעי היצור' קרי הנחלות, הכוללות כאמור גם את שטחי המגורים, בין החברים??
ואת זה ניתן לעשות אך ורק ע"י שינוי הסיווג למושב.

אם אתה חושב שלא עושים זאת רק בגלל התנגדות 'הרשויות' אז אתה מאוד תמים.. ענייני אגו מעמד כסף וכוח הם שמונעים את הקיבוצים מללכת לכיוון ההפיכה למושב.. במושבים אין ג'ובים! אפילו יו"ר ועד ההנהלה במושב עושה את תפקידו בהתנדבות וללא שכר..
עכשיו הבנת?


העתקת קישור