מה הוא קופץ?
הוספת תגובה לדף  מהלך של חילוץ
שם הכותב:  חבר משונה
נושא / כותרת  מה הוא קופץ?
תוכן ההודעה:  תגובתו של המכונה "מושבניק" מעידה על חוסר הבנה טוטאלי של מהות הויכוח ובכלל לא לעניין.. עליו לחפש במקומות אחרים מאשר ויכוחים בין קיבוצניקים שזר כנראה אינו מסוגל להבין..

את "קליטת הבנים" או 'חזרתם הבייתה בהמוניהם' בשנים האחרונות דבר שנהפך לגאוות 'התנועה הקיבוצית' עד כדי מנטרה שיש לשנן מבוקר עד ערב.. חייבת 'התנועה הקיבוצית' לתנועה אחרת.. - לקשת הדמוקרטית המזרחית!!

ואסביר
לפי החלטת המינהל 751 בדבר "שיוך דירות" לחברי הקיבוצים היה אמור קיבוץ שיפעל לפיה להרוויח מכל מגרש או דירה עודפת, כלומר יתרת איזור המגורים שתיוותר 'פנויה' לאחר "השיוך" לחברים הכלולים ב"תאריך הקובע", 27% מתקבולי המינהל לאחר שיווק המגרשים הנ"ל לפי כללי החלטה 737 כאשר בנוסף יוכל הקיבוץ לגבות מ'הנקלטים' החדשים הללו גם את ערך המבנים אם קיימים על המגרשים הללו והוצאות פיתוח תשתיות קיימות ועוד..

זו הייתה הסיבה לעצירה ההרמטית שהחלה אז ב'קליטה לחברות' של חברים חדשים בכלל לרבות 'הבנים שלנו'.

בג"ץ הקשת המזרחית שגרם לביטולה של החלטה 737 וכיוצא מזה לאבדן הרווח שהיה טמון ביישום החלטה 751 הוא שאחראי לחיפוש 'דרכים אחרות' לעניין 'העודף' הקיים בקיבוצים במלאי הדירות והמגרשים לעומת מספרם הקטן יותר, משמעותית, של משפחות 'החברים הזכאים לשיוך דירות' הכלולים ב"תאריך הקובע"..

אחת 'הדרכים האחרות', וגם ההגיונית ביותר, אומרת שאם ממילא לא ניתן 'להרוויח כסף' מ'שיווק' עודף המגרשים אז לפחות ניתן אותם לבנים שלנו..

כך, בסיועו הנדיב של המינהל באה לעולם החלטה 979 המאפשרת הנחה משמעותית במחיר המגרשים גם ל'חברים חדשים'.

הגדיל לסייע עוד יותר גם "רשם האגודות השיתופיות" שהמציא יש מאין את נוסחת הפלא "חבר בעצמאות כלכלית"!! כלומר 'חבר' רק למטרת ניצולה של החלטה 979 = וילה בכפר בשליש ממחיר הקרקע, ותו לא.
לא "חבר" לא "קיבוץ" ולא בטיח..

ושלא יעבדו עליכם....
העתקת קישור