בלבול יוצרות
הוספת תגובה לדף  מהלך של חילוץ
שם הכותב:  חבר משונה
נושא / כותרת  בלבול יוצרות
תוכן ההודעה:  החבר מהמרכז קצת מבולבל אז הבה נעשה קצת סדר בשבילו..

א. בית קמה מסווג כ"קיבוץ שיתופי".

ב. "שיוך דירות" אינו מהלך חוקי בקיבוץ שיתופי ומצריך את שינוי הסיווג למתחדש.

ג. מעמד של "חבר בעצמאות כלכלית" גם הוא אינו חוקי בקיבוץ שיתופי ולפיכך חסר כל תוקף או משמעות כפי שמייחס ל'עובדה' הזו יזהר בן נחום.

ד, לא קיבוץ שיתופי, וגם לא קיבוץ מתחדש, יכול "להקנות לחבריו זכויות בקרקע" וזאת משום שאינו הבעלים בקרקע שלו אלא חוכר שחוזה החכירה שלו אינו מאפשר לו להקנות בה זכויות לאף אחד אחר גם לא לחבריו.

ה. הזכויות המוקנות לחבר בקיבוץ הם זכויותיו ב"אגודה" ונובעות אך ורק מהיחסים בין הקיבוץ לחבריו בהתאם ל"תקנות האגודה" קרי התקנון.

הסיבה לעצירת הקליטה לחברות ברוב הקיבוצים (מאז 1996) הייתה בדיוק חוסר הרצון 'להתחלק בשלל' עם שותפים נוספים וחופפת להחלטת המינהל 751 (1996..)

ו. ואכן, כל הקיבוצים שעכשיו 'חידשו את הקליטה לחברות' וקולטים 'חברים חדשים בעצמאות כלכלית' וכו' עשו זאת רק אחרי 'השינוי' וקביעת "התאריך הקובע" לשיוך נכסים ודירות ולאחר שקבעו בתקנון שהנכסים יחולקו בהתאם לוותק.. כולם חוץ מבית קמה שם פועלים רק משיקולים 'התיישבותיים וציוניים' כמו לפני מאה שנה..

ז. "..היום כשברור שהמטרה היא לא להתעשר ומהר אלא לצמוח חברתית ודמוגראפית.." כותב החבר מהמרכז..
ראוי להתעכב לרגע על העניין הזה.. "המטרה" אכן הייתה 'להתעשר ומהר' וזה היה התמריץ לבית קמה ולעשרות קיבוצים אחרים להקים בכלל את כל אותן "שכונות הרחבה", ורק כשהתברר שלא מתעשרים מהן בכלל, לא מהר וגם לא לאט הוחלט לשנות את "המטרה" ועכשיו היא בכלל "צמיחה חברתית ודמוגרפית" עלק..

על זה בדיוק נאמרה האמרה בדבר ציור המטרה סביב החץ היכן שבמקרה 'םגע'..

העתקת קישור