מצנזרים כמו בימים הטובים
הוספת תגובה לדף  במקום - עיתון לאנשים שאוהבים קיבוץ (גליון מס' 20)
שם הכותב:  דיפרנציאלי מתחדש
נושא / כותרת  מצנזרים כמו בימים הטובים
תוכן ההודעה:  ממי למדו המצנזרים
משמש העמים
מהחבר של צ'ה
מצפון קוריאה

תחי המהפכה הטהורה
העתקת קישור