שאלה טובה
הוספת תגובה לדף  במקום - עיתון לאנשים שאוהבים קיבוץ (גליון מס' 20)
שם הכותב:  חבר משונה
נושא / כותרת  שאלה טובה
תוכן ההודעה:  אם זה לא קיבוץ אז למה להישאר חבר בו? שואל 'לתומו' חבר מהמרכז..

התשובה פשוטה למדי, בגלל ה'חצי הפרטה' שנעשתה עד כה, רק הפרטת ההתפרנסות ללא הפרטת הנכסים והדירות. ה'חצי הפרטה' הזאת והציפייה של החברים להתממשות מתישהו של ההפרטה המלאה ושיוך הנכסים בפועל היא שמחזיקה חלק מהחברים כ'שבויים' ב'קיבוץ' המתחדש מחשש לאבדן זכויותיהם במידה ויפסיקו את חברותם טרם מימוש שיוך הנכסים..

ושאלה לי לחבר מהמרכז:
האם במסגרת חופש הפרט והחופש האישי בכלל שבו מצטיין לדבריך ה'קיבוץ' המתחדש יוכל חבר שכך ירצה להפסיק את חברותו באגודת הקיבוץ אך להישאר במקומו ולהמשיך ולהתגורר בדירתו המשוייכת כתושב?
העתקת קישור