אכן, פערים - לחבר מרכז
הוספת תגובה לדף  במקום - עיתון לאנשים שאוהבים קיבוץ (גליון מס' 20)
שם הכותב:  עזרא
נושא / כותרת  אכן, פערים - לחבר מרכז
תוכן ההודעה:  כך כתבת: "חדשנות לא מחייבת פערים, חדשנות יכולה להיות גם ללא פערים. למה התשובות המציעות פערים תפסו יותר...זו שאלה שראוי לדון בה."
אם ראוי לדון, למה לא דנים? שהרי זה לא עניין שולי; ולמה סוגיית הפערים איננה מופיעה באג'נדה של המופרטים כמו, למשל, שיוך נכסים וחובת התפרנסות ועוד כיו"ב? ולמה כשעלתה המלצה תנועתית לצמצום פערים היא התמוססה והתאדתה?
למה?! משום שיסודו וליבו של השינוי הוא קביעת משכורות לפי כללי שוק, כלומר - פערים. אף מוביל הפרטה לא יוותר על זה.
אני עוסק בנושא הפערים משום שלטעמי זה נייר הלקמוס המבדיל בין קיבוץ ללא קיבוץ ובעיקר כדי לומר למטה השיתופי שהניסיון לקיים אחדות תנועתית בכל מחיר בין קיבוץ לבין מה שיהיה בתוך כמה שנים ישוב קהילתי, מזן כזה או אחר, הוא מופרך ואיננו מועיל. זה בסדר גמור שכל קיבוץ יקבע לו את אורחות חייו, אני מניח שיש רבים המאושרים מן ההפרטה, אני חושב שלטובתו של המט"ש שיהיו לו גבולות גזרה רעיוניים.

נ.ב. שמתי לב שחוץ מבגופי ובמצבי הפסיכולוגי, העלת מן האוב גם סכסוך אישי ישן בין שלמה גלזר לעודד ליפשיץ, שאין בינו לבין הדיון הזה דבר. מובן שהסרתי את הטוקבק ההוא וכך אנהג להבא. גם לרוע יש גבול
העתקת קישור