עושקים ועשוקים בקיבוץ, בארץ ובעולם, לאיציק
הוספת תגובה לדף  במקום - עיתון לאנשים שאוהבים קיבוץ (גליון מס' 20)
שם הכותב:  עוזי בן צבי
מקום מגורים:  עמיעד
נושא / כותרת  עושקים ועשוקים בקיבוץ, בארץ ובעולם, לאיציק
תוכן ההודעה:  איציק, אתה הרי איש אינטלגנטי, אולי תסביר לי איזה עושק יש בניצול יכולת ההשתכרות שלך? כיצד משפיעה על שכני לקיבוץ העובדה שלצורך הוויכוח, יצאתי החוצה ושכרי עתה בוא נאמר 40000 ש"ח לחודש, שכר אותו נותן לי מעביד נדיב שחושב שאני שווה את זה, אני חי בקיבוץ המתחדש, ומשלם בו נאמר כ 3500 ש"ח לחודש מס פרוגרסיבי ועוד 1000 ש"ח מס מוניציפלי, משתתף בכול הפעילויות, אפילו חבר בדירקטוריון (הלוואי עלי כול זה אבל שיהיה), איך זה בדיוק עושק את שכני שמרוויח בעבודה בוא נאמר בנוי הקיבוץ, 4500 ש"ח לחודש, ומקבל מרשת הבטחון עוד 2000 ש"ח כול חודש בגין ילדיו, היכן כאן בדיוק העושק, אגב, לקיבוצנו הוירטואלי יש מפעל וירטואלי מאוד מצליח, המפעל המאוד מצליח שווה לצורך הכתוב 400 מיליון שקל, ומשאיר דיבידנד שנתי של 10 מיליון ש"ח לחברים, הדיבידנד מחולק על פי הותק, אני נאבאך רק 25 שנים בקיבוץ, שכני כבר 40 שנה, ועוד כוחו במותניו, הוא מקבל הרבה יותר ממני בחלוקת הדיבידנד, האם גם זה עושק? הרי יתכן שאני כשעבדתי במפעל הוירטואלי 10 שנים, הבאתי אותו להיכן שהוא היום, שכני שעובד היום בנוי, היה לפני השינוי אחד משלושה מתקני אופניים שהיו בקיבוץ, שנים... אז האם זה עושק שהוא מקבל למרות תרומתו האפסית לכלכלת הקיבוץ לאורך רוב חייו הקיבוציים, הרבה יותר בחלוקת הדיבידנד.
מה זה עושק?
"עבירת העושק
סעיף 431 לחוק העונשין קובע :

המנצל את המצוקה, החולשה הגופנית או השכלית, חוסר הנסיון או קלות הדעת של הזולת לאחת
מאלה, דינו - מאסר שלוש שנים:

דורש או מקבל דבר שאינו מגיע לו כדין;
דורש או מקבל בעד מצרך או בעד שירות תמורה העולה במידה בלתי סבירה על התמורה המקובלת;
נותן בעד מצרך או בעד שירות תמורה הנופלת במידה בלתי סבירה מן התמורה המקובלת.

עבירת העושק יוצאת מנקודת הנחה של חוסר שוויון בין "הנותן" לבין "העושק", שבגדרו רכש העושק יתרון בלתי הוגן על הנותן, כשהיתרון נובע ממצוקת הזולת, מהיותו לוקה בחולשה גופנית או שכלית, בהיותו חסר נסיון או קל דעת. "
זה חוק המדינה, עכשיו תסביר לי בעזרת עזרא, איך בדיוק חבר המנצל בדין את כושר השתכרותו עושק לפי האמור לעיל את חברו, שמעולם לא טרח לנצל את כושר השתכרותו, איזה עושק יש כאן, ומי הוא העושק ומי כאן הנעשק...
בהצלחה
העתקת קישור