להנחתה למחלקה המשפטית: משמעות 'מרכז-החיים'
הוספת תגובה לדף  במקום - עיתון לאנשים שאוהבים קיבוץ (גליון מס' 20)
שם הכותב:  ממורכז
נושא / כותרת  להנחתה למחלקה המשפטית: משמעות 'מרכז-החיים'
תוכן ההודעה:  ההתייחסות להיות קיבוץ 'מרכז-החיים' של מישהו, כבעלת משמעות ותוקף לגבי מעמדו, חובותיו וזכויותיו כ'חבר-קיבוץ', נוסחה (אם זכרוני אינו מטעה אותי) לפני כמה שנים ע"י שופטת בית-המשפט העליון אז גב' שטרסברג-כהן, וצוטטה ע"י בעל המדור 'משפט-חברים' בעתון 'הקיבוץ' (עו"ד יעקב דרומי) כ'משפטיפ'. המושג עצמו אכן בא מתחום המיסוי, ומתייחס לגבית-מס בישראל ממי שברוב ימי-שנה כלל לא מתגורר בישראל, וביתו הקבוע נמצא בארץ אחרת. כיום, כאשר ישנם המושגים של 'חבר בעצמאות כלכלית', וכאשר לפעמים אותו 'חבר בעצמאות כלכלית' כלל לא מתגורר דרך-קבע בקיבוץ "שלו", ביתו שם ריק או אפילו מושכר לאחרים, ומלבד רישום פורמאלי או פיקטיבי ב'ספר-החברים', כי - שימו לב ! - לא ננקט על-ידו או ע"י הקיבוץ שום צעד מעשי 'פוזיטיבי' להפסקת-החברות, אין ב"חברות" הזאת ולא כלום - אולי נכון יהיה שהמחלקה המשפטית בתק"צ תיתן על המצב החדש הזה את דעתה, ותיזום הגדרות מעודכנות ל'סטאטוס' של 'חבר-קיבוץ'. זה נכון בהחלט לגבי 'קיבוצים מתחדשים', ובמקרים קיימים אפילו לגבי קיבוצים שיתופיים. ראו המקרים (גם אם הם לא מאד רבים) של עובדי המנגנון המרכזי של התק"צ (שפעם נקראו 'פעילים'), או פעילים פוליטיים או עובדי-מדינה וארגונים חוץ-קיבוציים, שגרים ועובדים כל הזמן מחוץ לקיבוציהם, בפועל מקבלים את הוצאות-המחיה שלהם, בחלקן או ברובן, מגזברות התק"צ או באמצעות משכורותיהם החיצוניות, וכל זיקתם לקיבוצם (לפעמים שנים רבות) היא של ביקורים אחת לכמה שבועות, לפעמים גם זה בקושי (בחגים מבקרים יותר). דרושה הגדרת-מינימום (סף) להיות קיבוץ מסויים 'מרכז-חייו' של מי שטוען להיות חבר בו !
העתקת קישור