יותר נזק מסיוע - כרגיל
הוספת תגובה לדף  במקום - עיתון לאנשים שאוהבים קיבוץ (גליון מס' 20)
שם הכותב:  יוסקה
נושא / כותרת  יותר נזק מסיוע - כרגיל
תוכן ההודעה:  כרגיל אלישע גורם לדלומי יותר נזק אישי בניסיונו המתחסד לסייע לו.

עדיף היה לו לא היה מוסיף שמן למדורה.
העתקת קישור