לאלישע
הוספת תגובה לדף  במקום - עיתון לאנשים שאוהבים קיבוץ (גליון מס' 20)
שם הכותב:  יזהר
נושא / כותרת  לאלישע
תוכן ההודעה:  דווקא אהבתי את ההסבר של עזרא. אז נכון שהכי טוב שב כשלא צריך להסביר כלום ולא צריך לתקנן תקנון מיוחד ולקבוע הסדר מיוחד לחבר כדי שיתאים לו ויוכל להמשיך להחשב כחבר גם בלי להתגורר בקיבוץ. אבל זה בסדר:יש חברים ויש מסבירים.
אגב - המושג "מרכז חייו" הוא מושג חוקי (או לפחות חלק מתקנה). נראה לי שזה לא בדיוק תואם מצב בו אדם מעביר את מיסיו לקיבוץ ולא חי בו - אבל זה גם לא בדיוק ענייני.
בנוסף לכך - נראה לי שבקיבוץ שיתופי זה לא כל כך הולך, ההסדר הזה. אבל מותר כמובן גם למתנגדי שינויים להינות מהשינויים האלה. רצוי רק שלא ייזל להם השומן מהפה.
מה שכן צריך לעשות זה לאמר משהו לאלישע: לא תמיד צריך להסביר. העלית כאן את הנושא של עזרא. ההתנהלות שלו, כולל תקיפות אישיות על חברים שונים בנושאים שונים מזמינה התקפות נגדיות. לא כל כך עושים את זה, אבל הרמת להנחתה, ולא אתה קיבלת אותה, עזרא קיבל אותה. מה לעשות, לא כולנו כל כך חכמים וכל כך רחבי דעת. חלקנו קצת נפגעים, וחלקנוקצת טבמלים ורוצים לשמוע את עזרא מסביר איך זה ללכת בלי ולהרגיש עם, ואנחנו אוהבים לראות את זה בכתב.
העתקת קישור