פשרה שנאלצים לעשות.. ??
הוספת תגובה לדף  במקום - עיתון לאנשים שאוהבים קיבוץ (גליון מס' 20)
שם הכותב:  חבר פשוט
נושא / כותרת  פשרה שנאלצים לעשות.. ??
תוכן ההודעה:  אבני מכה שנית - הפעם למדים אנו לדעת כי השינויים בקיבוץ הם פשרה שנאלצים לעשות..
פתיחת פערי השתכרות של מאות אחוזים בין חברים, מי נאלץ לעשות זאת ?
ריקון הקיבוץ ממהותו בעוד מאה דרכים, מי נאלץ לעשות זאת ?
מי מכריח ?
קבלת אותו מודל שינוי בכל הקיבוצים, בלא כל התחשבות במצבם השונה, מישהו הכריח או שהיה מי שמאד רצה, מסיבותיו ?
העתקת קישור