עזרא הוא קודם כל תושב ראש הנקרה
הוספת תגובה לדף  במקום - עיתון לאנשים שאוהבים קיבוץ (גליון מס' 20)
שם הכותב:  חבר משונה
נושא / כותרת  עזרא הוא קודם כל תושב ראש הנקרה
תוכן ההודעה:  מסתבר שלא רק לעיזה (איז) יש צורך להבחין בין מקום מגוריו ו/או עבודתו של אדם לבין זכויותיו כ"תושב" ואף כ"חבר" במקום אחר, גם למס הכנסה יש צורך כזה.. וזאת על מנת לקבוע את שיעור המס שישלם במידה והוא "תושב" בישוב הנהנה מהקלות מס בשל מיקומו.. ממש דוגמת ראש הנקרה הנמצא ב"קו עימות".

ההגדרה עפ"י מס הכנסה היא - "תושב, ביישוב מסוים - יחיד שמרכז חייו באותו יישוב".

שים לב 'עזים' למיניהם לא לא מגורים ולא עבודה במקום ואפילו לא בית הקבע של אדם מגדירים את 'תושבותו' בישוב מסויים אלא רק השאלה האם שם "מרכז חייו"..

בטוחתני שאין לעזרא שום בעייה להוכיח כי מרכז חייו הוא ראש הנקרה ואף לזכות עקב כך בהקלות המס הנלוות להכרה בכך.

כך ש'החבר' עזרא בהחלט מהווה 'דוגמה אישית' חיובית לחלוטין כשמדובר ב'קיבוץ' בו "האחריות לפרנסה" מוטלת על החבר וזכותו המלאה גם להביע את דעתו שראש הנקרה כבר אינו קיבוץ אלא סתם ישוב שבמקרה הוא גם "מרכז חייו"..
העתקת קישור