עזרא, חברות בקיבוץ ו"איזה מזל שאני חבר במתחדש"
הוספת תגובה לדף  במקום - עיתון לאנשים שאוהבים קיבוץ (גליון מס' 20)
שם הכותב:  עוזי בן צבי
מקום מגורים:  עמיעד
נושא / כותרת  עזרא, חברות בקיבוץ ו"איזה מזל שאני חבר במתחדש"
תוכן ההודעה:  עזרא
בנסיון נואש להחלץ מהפינה שבה הוא נמצא, שולף לנו את סיפור ההסדר שיש בינו לבין קיבוצו ראש הנקרה, עזרא מספר על הקושי בנסיעות יום יומיות לירושלים לצרכי עבודתו ועל הסידור המצויין שהוא סידר מול קיבוצו, אכן סידור נהדר, רק מה? הסידור מנוגד לתקנון הקיבוץ שבו נכתב מפורשות:"47. חבר הקיבוץ חייב לקבוע את מקום מגוריו הקבוע בישוב הקיבוצי ולגור בו מגורי קבע"
אז נכון יש הסדר בין עזרא לראש הנקרה, אבל עזרא שמטיף גם לקיבוצו שלא יעיז לקרוא לעצמו קיבוץ, לא מקיים דבר מתקנון הקיבוץ, שום כלום, זה שעזרא מעביר את משכורתו לתחנת ביניים של הנה"ח של ראש הנקרה והיא המעבירה את שרידי משכורתו לחשבון הבנק שלו, לא משנה דבר.
עזרא חבר בראש הנקרה על הנייר בלבד, אין לו "מדור" שמשתמע בתקנון ובוודאי שאיננו תושב קבע בקיבוצו, גם ארנונה הוא משלם לעירית ירושלים ולא למועצה האזורית שלו, לכן ככול שניתן לקבוע, הוא עזרא, שמטיף לכולנו להיות חברים שיתופיים טובים, איננו חבר קיבוץ אלא בתואר בלבד.
החברות והשיתוף בחיי הקיבוץ שלך איננו מתחיל ונגמר בעצם התואר "חבר" אלא בנוכחות לאורך השבוע בקיבוץ, השתתפות באסיפות הנוגעות לחיים בקיבוץ ועוד, לצורך הגילוי הנאות עלי לציין שבשישי שבת גם אני לא נמצא בעמיעד, אבל לאורכו של השבוע כולו, אני גם עובד בקיבוץ וגם מתגורר בו, ולוקח חלק פעיל מאוד בחיים החברתיים התוססים למדי של הקיבוץ.
אני לא מנסה להטיף לאיש איך להתנהג, אבל תמיד הצחיק אותי עד דמע ששניים מהמטיפים בשער, עזרא ורונן ממש לא טורחים לקיים את המצוות אותן הם מבקשים מאתנו לקיים, אם זה לא היה עצוב זה היה מצחיק.
העתקת קישור