דיבורים לחוד ומעשים לחוד
הוספת תגובה לדף  במקום - עיתון לאנשים שאוהבים קיבוץ (גליון מס' 20)
שם הכותב:  אלי לקמוס
מקום מגורים:  לא רחוק מעזרא
נושא / כותרת  דיבורים לחוד ומעשים לחוד
תוכן ההודעה:  הבקשה של אלישע שפירא, להתייחס לדבריו של עזרא דלומי ולא לאיש עצמו, מזכירה את הסיפור על הכומר שהיה מסיים את דרשות יום א' שלו בהדגשת החשיבות שיש בחברה הנוצרית למוסד המשפחה. לימים התברר שהכומר, שהיה נשוי, ניהל רומן מחוץ לנישואין עם אשה שאף ילדה לו ילד. מכיוון שהכומר המשיך בדרשותיו כמימים ימימה, פנו אחדים מאנשי הקהילה לראשי הכנסייה ושאלו איך לנהוג. התיחסו לדבריו של האיש ולא לאיש עצמו, הייתה התשובה.
העתקת קישור