תודה לך אלישע וכמובן גם לעזרא....
הוספת תגובה לדף  במקום - עיתון לאנשים שאוהבים קיבוץ (גליון מס' 20)
שם הכותב:  עוזי בן צבי
מקום מגורים:  עמיעד
נושא / כותרת  תודה לך אלישע וכמובן גם לעזרא....
תוכן ההודעה:  אלפי תודות לך אלישע, באמת וגם לעזרא, עזרא שמעולם לא ירד בשמאליות שלו עלינו, באישית לוחצת, בשמנו או בראשי התיבות של שמנו, הוא עזרא שממש במקרה:"העובדה שרוב חברי קיבוצו של עזרא בחרו להתנהל באופן דיפרנציאלי, מצערת" נקלע שלא ברצונו למהלך קפקאי, מה זה בדיוק אומר אלישע, שעזרא ממשיך להיות שיתופניק בקיבוצו הדיפרנציאלי? אתה ממשיך:"העובדה שעבודתו של עזרא מחייבת אותו להיות רוב הזמן בירושליים, אינה פוגעת בחברותו בראש הניקרה" בוודאי שהוא חבר מן המניין, אבל אם תשים לב אלישע לתקנון הקיבוץ המתחדש, תמצא שם סעיף המציין שעל החבר להתגורר בקיבוץ כחלק בלתי נפרד מהיותו חבר בקיבוץ, שנינו יודעים שעזרא כבר שנים רבות שאיננו מתגורר בראש הנקרה, יתר על כן, ביתו מושכר ואין לו "מדור", אז עם כול הכבוד, טענותיך מגוחכות, מדור התגובות איננו שייך לך, ובוודאי שלא לעזרא, הצעתי לכם יותר מפעם אחת למסד את אתר שווים כאתר נפרד, בו יורשו לתקבק רק כאלה שיקבלו את דין התנועה ויכתבו בהתאם להחלטות הזר"ש/מט"ש.
אני מניח שעזרא ממש לא צריך את עזרתך, ואני בטוח שבשמאלית הבאה עזרא ממש לא יגיב לגופי או לגופו של ארנון אלא רק לעניין...
העתקת קישור