אלישע
הוספת תגובה לדף  במקום - עיתון לאנשים שאוהבים קיבוץ (גליון מס' 20)
שם הכותב:  יזהר
נושא / כותרת  אלישע
תוכן ההודעה:  אלישע, הפעם זה קצת מיותר.
כמה הערות לדבריך:
ראשית - עזרא חוטא קצת יותר מיד בטענה כאילו אתר "שווים" הוא אתר עצמאי, ולא היא: זהו אתר שהוא חלק מאתר הקיבוצים ולכן כל תגובה בו מתפרסמת באתר הקיבוצים, וגם אדם כמוני שאינו נוהג חהיכנס ל"שווים" נתקל בתגובות באלו, ולפעמים אם בא לו - גם מגיב.
שנית: מה קשור שעבודתו של עזרא מחייבת אותו להיות רוב הזמן בירושלים? זו בכלל לא השאלה. יש לו בית בראש הניקרה? הבית עומד לרשותו או אולי מושכר/מושאל לדייר קבע אחר? הוא משלם מיסים בראש הנקרה? זו השאלה ולמיטב ידיעתי התשובה על שאלות אלו שלילית.
ולבסוף: לא ניתן להימנע מכך שיתקיים דיון לגופו של האיש. כל מי שמטיף לחברי קיבוץ כמו ארנון אבני או עוזי בן צבי מוסר חייב להיות אדם שמקיים בגופו את מצוות החיים בקיבוץ, למרות הקושי. דבר אחד זה להביע דעה. דבר אחר זה לכנות אותנו "מעמדיים" (ולעשות זאת משום שזה מרגיז אותנו). דבר אחד זה לעשות עבודה שמבקשים ממך, דבר אחר זה לנסות לחנך אותנו. אנחנו שמקיימים את הקיבוצים שלנו בגופנו.
כי אלישע, שים לב: קיבוץ הוא גם בית וגם דרך. זה המבדיל אותו מהשקפת עולם. זו התנסות בחיים המשותפים עצמם. לא כתיבה מבחוץ, לא רק חשיבה, גם עשייה.
ומעבר לכך: טענות לפיהן מובילי השינוי בקיבוצים עשו זאת לטובת עצמם, שדדו את הקופה הציבורית וכו' גם הן טענות אישיות: כל חבר קיבוץ יודע מי הוביל את השינוי בקיבוצו. כל חבר קיבוץ יודע מה היתה עמדת המזכיר. לא ארחיק לכת לאמר שזה עוד יוביל לאלימות. את זה אני משאיר לאחרים. חברי קיבוץ אינם אלימים בד"כ, אבל אני, כמי שהוביל שינוי בקיבוץ שלי, רואה את זה כטענה מאד אישית. טענה שאין לה כמובן שום בסיס. שיש לא בדק אותה, ושניתן לבדוק מה וכמה הרווחתי אישית מהובלת השינוי. אני כן יכול כבר לאמר מה הרוויח הקיבוץ מהשינוי. אבל זה לפעם אחרת.
אז עזרא יכול לערוך את "שווים", כי כל אחד רשאי ויכול להשכיר את כשרונותיו כרצונו, כל עוד המטרה היא חוקית ומוסרית. אבל להטיף מוסר לאנשים כמו ארנון אבני, חבר קיבוץ שיתופי, או עוזי בן צבי - עד כאן.
ואשר לבדיחות של עזרא - נו. זה עניין של טעם. אותי זה לא מצחיק, אבל אם עזרא נהנה זה כבר משהו.
העתקת קישור