עזרא - בגדול אתה צודק עם שגיאה קטנה...
הוספת תגובה לדף  תן פסיקה, גדעון
שם הכותב:  עוזי בן צבי
מקום מגורים:  עמיעד
נושא / כותרת  עזרא - בגדול אתה צודק עם שגיאה קטנה...
תוכן ההודעה:  עזרא, בגדול מאמרך החדש, נכון ברובו הגדול, אין שום סיבה לקרוא לישוב שקם מחורבות הקיבוץ השיתופי "קיבוץ" או "קיבוץ מתחדש", אם אינני טועה הרעיון הגיע דווקא מחברינו חברי הזר"ש של אז, הלמן אמרי וחבריהם שישבו בוועדה לעיצוב מחדש של התקנות החדשות של האגודות השיתופיות, בסיווג "קיבוץ" (יש שלושה, קיבוץ שיתופי, מתחדש ועירוני).
לידיעתך עזרא, כול שכתבת לגבי מיצוע ההכנסות, איננו משפיע על מה שנישאר לחבר (בקיבוצים שבהם קיים מיצוע שכזה) לכול היותר הקיבוץ משלם פחות מס, אבל אצלנו עברנו לפני שנה וחצי לתלושי משכורת לכולם כולל תשלום מס הכנסה כדין, לכן התואר שיש לנו ושקיבלנו כדין מהרשם "קיבוץ מתחדש" יכול לתרום פה ושם אבל לא בדיוק תורם לתשלום מופחת של מס הכנסה.
גם זה יעלם יום אחד אני מניח וניהפך לישוב קהילתי, קואופרטיב, והשם קיבוץ, ישאר הרכוש בלעדי של כמה קיבוצים שיתופיים שישארו כשמורות טבע, שיארחו חוקרים מרחבי העולם לחקר הקומונות, יהיה מעניין....
העתקת קישור