חבר משונה - שים לב
הוספת תגובה לדף  שקר חוסר הברירה
שם הכותב:  חבר מהמרכז
נושא / כותרת  חבר משונה - שים לב
תוכן ההודעה:  כל הווכחנות שלך, הנקראת ע"י אנשים שלא לגמרי מבינים את המטרייה, מבוססת על ההנחה 'שלך' שחברי קיבוץ חושבים שניתן לבנות בתוך שטח המחנה ולשייך דירות מבלי לשלם דמי הוון למנהל בסופו של יום.

אתה כותב:
"..לא אמרתי שלא יהיה ניתן לבנות בכלל.. ניתן, אבל רק מכוחן של החלטות המינהל הרלוונטיות (751 או 979) ובהתאם להן ולא עוד כחלק מהזכויות הכלולות ביום ב"חוזה החכירה לקיבוץ" כלומר בנייה 'חינם' ללא תשלום למינהל..."

ובכן חבר, לדעתי הנחת העבודה שלך שיש מי שחושב שהוא משוחרר מתשלום דמי ההיוון בעת שיוך מופרכת מיסודה.

אני לא מאמין שיש קיבוץ אחד שהבטיח לחבריו הותיקים ובטח החדשים שישייך להם דירות ושהם לא יצטרכו בסופו של יום לשלם למנהל את דמי ההיוון יהיו אשר יהיו.

יש ויכוח על גובה דמי ההיוון והוא נמצא בדיון בבג"צ, אבל בסופו של יום תתקבל החלטה והמערכת תתחיל לעבוד כדי להסדיר את נושא השיוך.

בעניין זה עושה רושם שאתה דואג 'לפמפם' את רעיונות הסרק על שיוך בחינם יותר מאלו שאתה חושב (כנראה בטעות) שזו עמדתם.

אין עמדה מוצהרת כזו של איש ולדעתי גם לא מוצהרת.

לך לעשות שיעורי בית, תבדוק את העניין וחזור אלינו עם ציטוט אחד של בעל תפקיד אחד העומד מאחורי מה שהוא אומר, שאומר שניתן לשייך בתים בקיבוץ לחברים מבלי לשלם את דמי ההיוון למנהל.

איך אתה כתבת:
"..אין ארוחות חינם ואי אפשר לרקוד בשתי חתונות בעת ובעונה וגם להחזיק במקל בשני צדדיו.. או שאתה קיבוץ מתחדש ומשייך דירות וקולט בנים ומשלם את כל המחירים הכרוכים בזה, או שאתה קיבוץ שיתופי שיכול אמנם להמשיך לבנות בחינם אבל לא יכול לשייך, אי אפשר גם וגם..."

אתה צודק ואין על כך כל ויכוח. כל הנקלטים כחברים חדשים בכל הקיבוצים מודעים לנושא והקיבוץ מידע אותם בשקיפות הנדרשת בכל סטטוס ההחלטות והתהליכים. איש לא מסתיר דבר וחצי דבר והם אפילו חותמים על כך בהסכמי ההצטרפות השונים.

לדבריך כנראה שאין כל בסיס.אנא תוכיח שיש ואם לא תמצא סימוכין לכך שיש, אנא הנח לנו מתיאוריות הקונספירציה המוזרות שלך.

רק טוב...
העתקת קישור