זכויות הפרט והמיעוט, אינן כמו עריצות המיעוט והרוב
הוספת תגובה לדף  תן פסיקה, גדעון
שם הכותב:  גדעון שפירא
מקום מגורים:  עין השופט
נושא / כותרת  זכויות הפרט והמיעוט, אינן כמו עריצות המיעוט והרוב
העתקת קישור