חבר אתה חופר
הוספת תגובה לדף  שקר חוסר הברירה
שם הכותב:  חבר משונה
נושא / כותרת  חבר אתה חופר
תוכן ההודעה:  מסתער לו חבר מהמרכז בפול גז בניוטרל וזועק:
"לטענתך קיבוץ שיפעל לשיוך דיור מול המנהל יצטרך לחתום על חוזה חדש אשר במסגרתו לא יהיו לו עוד זכויות לבנייה למגורים בקרקעותיו אלא רק זכויות לחקלאות ולבנייה ציבורית?
כלומר קיבוץ שמתוכנן בתמ"א ל 400 משפחות והיום מאוכלס ב- 40 משפחות יאבד את הזכות לבניה למגורים?
כמובן שלא.
וקיבוץ שישלים את תהליך השיוך ויבקש לקלוט עוד חברים, אתה מעריך שהמנהל ימנע ממנו לאפשר להם לבנות בתחומו?
כמובן שלא.."

ובכן, אתה צודק! כמובן שלא.. וגם אני לא טענתי אחרת. טענתי הייתה רק שבנייה למגורים אחרי השיוך לא תוכל עוד להיעשות מכוחו של "חוזה המשבצת" החדש עליו יחתום הקיבוץ לאחר השיוך.
לא אמרתי שלא יהיה ניתן לבנות בכלל.. ניתן, אבל רק מכוחן של החלטות המינהל הרלוונטיות (751 או 979) ובהתאם להן ולא עוד כחלק מהזכויות הכלולות ביום ב"חוזה החכירה לקיבוץ" כלומר בנייה 'חינם' ללא תשלום למינהל..

הרי לך הסעיף הרלוונטי לכך מתוך החלטה 979: "..שטח חלקת המגורים יגרע מחוזה השכירות או חוזה החכירה שנחתם עם הקיבוץ, לפי העניין והחוזה יתוקן באופן שלא יאפשר שימוש בשטח המושכר או מוחכר לפיו למטרת מגורים.."

הבנת?
כפי שכבר נאמר כאן חזור ואמור אין ארוחות חינם ואי אפשר לרקוד בשתי חתונות בעת ובעונה וגם להחזיק במקל בשני צדדיו.. או שאתה קיבוץ מתחדש ומשייך דירות וקולט בנים ומשלם את כל המחירים הכרוכים בזה, או שאתה קיבוץ שיתופי שיכול אמנם להמשיך לבנות בחינם אבל לא יכול לשייך..
אי אפשר גם וגם.
העתקת קישור