כמה תמיהות לעוזי
הוספת תגובה לדף  שקר חוסר הברירה
שם הכותב:  חבר משונה
נושא / כותרת  כמה תמיהות לעוזי
תוכן ההודעה:  התהליך שאתה מתאר בעמיעד הוא של שיוך דירות אמיתי (קנייני) מול המינהל (לרבות תשלומי האיזון בין החברים) ולא של 'שיוך פנימי' שאינו אלא בלוף שלא מחזיק מים..

תוצאתו של שיוך שכזה תהיה ביטולו! של "חוזה החכירה לקיבוץ" שיש לעמיעד היום מול המינהל והחלפתו בחוזה חדש אשר במסגרתו לא יהיו עוד לקיבוץ זכויות לבנייה למגורים בקרקעותיו אלא רק זכויות לחקלאות ולבנייה ציבורית..

בכך אתם פועלים בניגוד ל'עמדת התנועה' ולהמלצותיה!
לא קראת את הודעת הדובר לשם על נייר העמדה שחיברו אלישע שפירא ועו"ד מיכי דרורי, שכותרתו "קרקעות הקיבוצים - חידוש מדיניות התנועה הקיבוצית".
http://www.kibbutz.org.il/tnua/dover/090706_kar...
שם נאמר בפירוש שמדיניות התנועה היא דווקא ההיפך הגמור:
"..בסעיף השלישי נאמר כי אחיזתם של קיבוצים בקרקע ימשיך להיות מושתת על עיקרון "המשבצת הקרקעית הכוללת", המיועדת לעיבוד חקלאי, לפיתוח משק מודרני מגוון, למגורים, תעשיה, תעסוקה, מסחר, תיירות, ולשימושים ציבוריים. המשבצת הקרקעית הכוללת תוחכר לאגודה השיתופית בחוזה חכירה לדורות, המבטיח את זכויותיה המלאות, והיא תירשם בלשכת רישום המקרקעין ("טאבו") על שם הקיבוץ.."

אם אתה מתקשה להבין את משמעותו של סעיף זה ב'מדיניות הקרקעית' של 'התנועה' אז בוא נפשט את זה: לא רק ש'התנועה' מתנגדת לשיוך דירות קנייני היא שואפת אפילו להנציח את 'זכויותיה' של 'האגודה' ב"משבצת" שלה, לרבות זכויות המגורים כמובן, באמצעות רישומן בטאבו על שם הקיבוץ!

אז אני תמהני עליך..
עמיעד הינו היוצא מהכלל המעיד על הכלל ולא ההיפך. לרוב 'הקיבוצים', כלומר להנהלותיהם. יש אינטרס מובהק דווקא להיענות ל'צו התנועה' ולהשאיר לנצח תחת שליטתם הבלעדית חסרת השקיפות והביקורת גם את נהול מגורי החברים,תושבים,שוכרים וכו' יש בזה כסף גדול אם לא ידוע לך..
העתקת קישור