זה לא "הרגע האחרון" לשום דבר
הוספת תגובה לדף  תן פסיקה, גדעון
שם הכותב:  אלישע
נושא / כותרת  זה לא "הרגע האחרון" לשום דבר
תוכן ההודעה:  אינני נוהג לנהל ויכוחים עם בני משפחתי בתקשורת, גם כאשר מדובר בנושאים בעלי אופי עקרוני וציבורי. לכן לא אתייחס לאי ההסכמות הרבות שלי לדבריו של גדעון (אחי). בעניין אחד איני יכול שלא להגיב, מפאת חובתי הציבורית.
גדעון טוען שפעילותו של המטה השיתופי פוגעת באינטרסים של כלל התנועה וכי זה "הרגע האחרון לשלב ידים ולפעול בייחד". לאמירות אלה אין שחר במציאות. המטה השיתופי ואני בראשו פעלנו ופועלים היום במסגרת התנועות הקיבוציות ובשיתוף פעולה מלא עם מזכירי התנועות. אנחנו עושים זאת גם כאשר יש לנו ביקורת בקטע כזה או אחר. עמדתנו הנחושה הייתה והינה, כי אין לפעול לפילוג בתנועות. כך גם חשבו וחושבים רוב חברינו בקיבוצים השיתופיים, אם כי לא כולם. איש מבין העוסקים במלאכה לא טען עד היום, ולא יכול היה לטעון, שפעולתנו פגעה או פוגעת באינטרס תנועתי כלשהו. לא זאב (ולוולה) שור ולא נחמיה רפל לא טענו כך מעולם ולא יטענו כך. אנחנו פועלים בתיאום מלא מול מוסדות המדינה, וכאשר ישנם עניינים בהם לקיבוצים השיתופיים יש אינטרסים שונים, אנחנו מייצגים אותם מבלי לפגוע באינטרסים של הקיבוצים הדיפרנציאליים. מי שרוצה ללמוד את הנושא ברצינות ולא להסתפק באמירות סתמייות, יגלה שדווקא פעולתיהם של חלק מהקיבוצים הדיפרנציאליים, במיסחור השרותים בקיבוצים ובתחום הנדל"ן, גרמו לנזקים קשים לכלל קיבוצי התנועה. על כך נרחיב אולי בפעם אחרת.
באחד מאמרי האחרונים שיבחתי את הנהגת התנועה על כך שהיא שינתה כיוון ונסוגה מכמה רעיונות מזיקים, ביניהם שיוך קיניני של דירות, שיוך קיניני של נכסים יצרניים (להבדיל משיוך חלק מפירות הנכסים), החלפת צמיחה אמיתית בקיבוצים בתושבים ובהרחבות קהילתיות וכו'. בכל אלה פעלנו ואנחנו פועלים ביחד.
לסיכום: אין כל יסוד עובדתי לטענות וזה לא הרגע האחרון כדי להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים זמן רב ביחד. מעבר לזה קיימות מחלוקות אמיתייות, עליהן, כאמור, לא נדבר הפעם.
העתקת קישור