עוזי - קיפי וחיקי אינם היינו-הך
הוספת תגובה לדף  תן פסיקה, גדעון
שם הכותב:  קיפי
מקום מגורים:  מעגן מיכאל
נושא / כותרת  עוזי - קיפי וחיקי אינם היינו-הך
תוכן ההודעה:  עוזי שלום -

היות ויש לי כעת הפסקה בלימודים בין סמסטר קיץ של האוני' הפתוחה לסמסטר
סתיו , גם יש לי יותר פנאי להשיב על התגרויותיך .

במרבית המכתבים שבהם אתה מקטרג עלי הנך כורך אותי יחד עם חיקי כספי
מהסוללים כמי שמייצגים בעיניך את הביצה-שעדיין-לא-נולדה ששמה "מפלגה
שיתופית" - אך תלמד להלן ,עוזי ,שחיקי ואנכי חלוקים מאד בינינו ושמאליו
גם לא שטים אנו בסירה (שיתופית) אחת . מדוע ? ובכן לפני למעלה משלוש
שנים התראיינתי יחד עם חיקי ל"ידיעות הקיבוץ" לאחר שקראתי באיזשהו
מקום שהוא , חיקי , מדבר כמוני על הקמתה של תנועה שיתופית חדשה . (אני
עצמי מדבר כבר עשר שנים בקירוב על הקמת תנועה שיתופית שונה מהמט"ש/
זר"ש שתיקרא "רוח הקיבוץ") . אלא מאי ? חיקי התקשה לתפוס , ועודו , שאני,
איש הקיבוץ השיתופי מעגן-מיכאל , מדבר על השתייכות אישית של חברי הקיב-
וצים השיתופיים למט"ש . (הערה : היות וחיקי משתייך לקיבוץ לא-שיתופי ,
כמו גם יואל ,זמי , עזרא ופלג , מובן לו מאליו שהוא יכול להשתייך למט"ש רק
באופן אישי . אבל הוא מתקשה , כאמור , לקבל שאיש כמוני , החבר בקיבוץ
שיתופי , מדבר על השתייכות אישית גם כן) .
במסגרת המחלוקת הזו שביני לבינו כתבתי ואמרתי לחיקי יותר מפעם אחת
שהוא חי לו באשליה גדולה מאד אם סבור הוא שחברי הקיבוצים השיתופיים
שרים שירי שיתוף בבוקר ורוקדים ריקודי שוויון בערב . ומכיוון שחיקי מרבה
להציע שהקיבוצים השיתופיים העשירים יתרמו כספים למען המאבק בבלימת
מעברם של קיבוצים נוספים לצד הדיפרנציאלי , הבאתי לו את הדוגמא של
כדורסל הנשים במעגן-מיכאל כהוכחה לכך שנכונות לתרום כספים קיימת אך
לא למען המטרות האידאולוגיות שהוא , חיקי , מייעד לקיבוץ שיתופי ועשיר
כמו מעגן-מיכאל . (אגב , אני אומר על חיקי שהוא כמו יהודה הלוי : הוא חי
בקיבוץ מעמדי אך ליבו בקיבוצים השיתופיים) .
אז אם לא הבנת זאת עוזי : חיקי ואנכי רחוקים מאד מאד בתפיסתנו את הדרך
האחרת של המחנה/המטה/הזרם השיתופי , כי הוא , חיקי , קרוב מאד לעמדת
המט"ש ושלפיה על המט"ש להמשיך ולהתבסס על הקיבוצים השיתופיים ,
בעוד שאני מצדי מדבר על תנועה שיתופית שתהא מבוססת על "חברים" ולא
על "קיבוצים" .

קיפי

נ.ב - מדוע בוער לך , עוזי , לראות את ה"מפלגה השיתופית" בפעולה יותר
מאשר לי עצמי ? כדי שיהיה לך על מה לכתוב ? כדי שיהיה לך על מי ללגלג?
נו טוב , תלגלג עלי . כבר עשית זאת שלושים פעם לפחות ונותרתי בחיים .

העתקת קישור