לגדעון - סו"ס קצר, מוחשי ומובן
הוספת תגובה לדף  תן פסיקה, גדעון
שם הכותב:  קיפי
מקום מגורים:  מעגן מיכאל
נושא / כותרת  לגדעון - סו"ס קצר, מוחשי ומובן
תוכן ההודעה:  גדעון שלום -

סו"ס נתת (גם לעזרא, לא רק לי ) תשובה מוחשית ולא "פילוסופית" :
שאתה מעדיף קיבוץ (עשיר) לא-שוויוני כמו שמיר ע"פ קיבוץ (עשיר)
שיתופי כמו מעגן-מיכאל . אז בשביל מה גייסת לשם כך את מרטין בובר,
את יוסף בוסל ופילוסופים ידועי שם מיוון הקדומה ? מדוע עטפת את
הויכוח הרלוונטי (והלגיטימי) במעטפת של מרכיבים לא-שייכים כמו
"לגיטימיות של פלורליזם מחשבתי" ?
די לומר שאני , גדעון שפירא מהקיבוץ השיתופי עין-השופט , סבור ,
כמו עוזי מעמיעד וארנון מנירים , שיש לחלק מעתה לחברי עין-השופט
משכורות לא-שוויוניות כמו בקיבוץ הדיפרנציאלי שמיר . כל כך קצר,
כל כך מוחשי , כל כך מובן .
קיפי/מעגן-מיכאל
העתקת קישור