הגם אתה קיפי?! מגדעון.
הוספת תגובה לדף  תן פסיקה, גדעון
שם הכותב:  גדעון שפירא
מקום מגורים:  עין השופט
נושא / כותרת  הגם אתה קיפי?! מגדעון.
תוכן ההודעה:  השאלה איננה אם קוראים את מאמריך. השאלה החשובה היא האם אומרים את האמת? לעזרא אתייחס בנפרד, אבל אתה קיפי, הנה תזכורות בהירות מהמכתב הגלוי ששלחתי אליך:
מאות ושמא אלפי אנשים החיים כיום ב"קיבוצים שיתופיים", שואפים לשנות את השיטות הנהוגות בהם ורק חוקי דמוקרטיה מפוקפקים מאטים עדיין את המהלך. מדוע?! מי ייקח על עצמו את האחריות להבטיח לאחרים, שהצדק לעולם אתו? רבים חשים, שעם השינוי דווקא השתפרה אצלם הרוח הקיבוצית ולבטח מצב האנשים. במה גרוע יותר "שמיר" מ"מעגן מיכאל"? הסקרים מראים יותר ויותר, כי אחוז החברים המרוצים ממצבם ומרמת חייהם לאחר השינוי הולך וגדל (כיום כ-75%) . על כן לדעתי, ייטיב כל יישוב עם עצמו כאשר יקבע את אורח חייו תוך הדברות פנימית כנה ומתחשבת. לא צריך לפסול על הסף גם מספר שיטות ארגוניות בקיבוץ אחד. בקיבוץ העירוני "מגוון" למשל, קיימים כבר, לידיעתי, הסדרים ארגוניים שונים ובהצלחה.

לעניין "השכר השוויוני" כהגדרתך. כל תחום בקיבוצים ה"שיתופיים" הוא דיפרנציאלי לעילא: השיכונים, רמת החיים הריאלית, ההישגים האישיים בכל הקשר, ההתפתחות האישית, ההשכלה, המאמץ המושקע, הנכונות להתנדב ולעזור בעת הצורך, חלוקת התפקידים, התנאים הממשיים, התרומה לקהילה ולכלכלה, יש עשירים ממש וכאלה שבקושי מסתדרים עם התקציב ומה לא? נשאר אחיד לכאורה רק "כסף הכיס". האם זהו מצב המעיד באמת על רמת שוויון גבוהה, כאשר מדובר באנשים בריאים ולא חולים? ברבים מהקיבוצים הוותיקים נשמעת הטענה, כי אין אחדות (בלשון המעטה) בין הדורות לגבי הכלל "מכל אחד לפי יכולתו...". מדוע בקיבוצים שהשתנו יש הטוענים כי החברה דווקא הבריאה?

כן, אין הבחנה בין סוגי קיבוצים, כאשר דנים על ההישגים האנושיים העצומים: יחסים משופרים; סביבה מחנכת, חיובית ובטוחה בדרך כלל לילדים; איכות חיים הן בתחום הירוק והן מבחינות חברתיות; היכרות טובה עם רוב האנשים; ביטחון יחסי גבוה; נתונים בריאותיים משופרים קודם כל כתוצאה מאורח החיים עצמו; אלימות נמוכה ביותר בכל הגילים; מתח מופחת; יכולת לבטוח ואף לסמוך על השכנים לעת מצוקה; נכונות להתגייס למען אחרים ואפילו לבצע משימות ועוד ועוד. כולנו שווים כאן. איך נוכל לסלוח לעצמנו אם נמשיך לחבל באחדות התנועה, כאילו מדובר בחברות יריבות?! לכן אני אומר, לצד כל סוגי הקיבוצים (ובפירוש, קיבוצים) תפעל תנועה מלוכדת אחת בלי התפלגויות, שתכלול את כולם, תוביל תנועה, תייצג ותסייע מול מוסדות המדינה ככל שניתן וכן הלאה. זה הרגע האחרון לשלב ידיים ולפעול יחדיו ובפרפראזה על דברי בן אהרון: עוז למגוון סגנונות ולאחדות רוחות בטרם פורענות!!
בברכה.
העתקת קישור