עוזי , צר עולמך
הוספת תגובה לדף  תן פסיקה, גדעון
שם הכותב:  קיפי
מקום מגורים:  מעגן מיכאל
נושא / כותרת  עוזי , צר עולמך
תוכן ההודעה:  עוזי שלום -

למרות שאני די עייף מלחזור על דברים שכבר אמרתי לך פעמיים , שלוש
ואולי אף יותר , החלטתי לחזור עליהם פעם נוספת :

*בל תשכח , עוזי , שלא רק שאיני הולך בתלם של המט"ש / זר"ש , אפשר
לומר עלי שכמו שבן-גוריון גרס פעם "בלי חירות ובלי מק"י" המט"ש גורס
כיום "בלי עוזי ובלי קיפי" . מדוע ? כי בגישתי-תפיסתי לפיה יש להשתית
את המחנה השיתופי על בסיס של השתייכות אישית ולא עוד קולקטיבית כפי
שנהוג כיום , מערער אנכי על אחת מאבני היסוד של המט"ש : התבססות על
"קיבוצים" (שיתופיים) ולא על "חברים" . וחשוב שאתה, עוזי , תביא זאת
בחשבון כי דומה שאתה מערב את התפיסה החורגת שלי עם תפיסתו של
המט"ש , וזה הרי לגמרי לגמרי לא נכון .

*כל מה שאמרתי , ועודני , ביחס ל"מפלגה שיתופית" תקף אך ורק ל"אם
וכאשר" יושתת המחנה-השיתופי על השתייכות אישית , ובנקודה זו עלי
לחזור ולהפנות את תשומת לבך לסוגיה הבאה : באותה המידה שהמט"ש
מבוסס על "קיבוצים" (שיתופיים) ולא על "חברים" , הוא גם מתייחס
ליריביו באופן "קיבוצי" ולא "אישי" : כשם שכל חברי הקיבוצים השית-
פיים משתייכים קולקטיבית למט"ש , כך גם כל חברי הקיבוצים המעמדיפ-
רנציאליים אינם משתייכים למט"ש . וזה שחברים בודדים כמו חיקי ,עזרא,
פלג ,זמי ויואל ממשיכים להשתייך למט"ש באופן אישי נתפס גם בעיני שלי
כתופעה שולית וחסרת משמעות .

*אם וכאשר תעלה שאלת ההשתייכות האישית למט"ש כשאלה מרכזית ולא
עוד שולית , אין ספק שלא כל חברי מעגן-מיכאל יבחרו להשתייך ל"מפלגה"
השיתופית , מחד , אבל אין ספק שגם לא כל חברי עמיעד יעדיפו להמשיך
ולהשתייך ל"מפלגה" המעמדיפרניציאלית , מאידך .

*אסיים את תשובתי בהערה הבאה : כשאני מעלה לסדר היום את שאלת
ההשתייכות האישית למח"ש(מחנה שיתופי) , הנני כורך זאת , בד"כ ,
באדישות(!)הגדולה השוררת בקיבוץ השיתופי הגדול ביותר כלפי כמעט
כל מה שקורה במט"ש ובכנסיו השונים , וזה אמור גם לגבי .....מה שנכתב
באתר זה שלנו על-ידך , על ידי , וע"י עזרא , זמי , מיכה , גדעון , אלישע ,
נטע , אורי , מוטקה מהדרום , דוד-של-חיילים וחבר מרכזי מהשוליים .
שכן , כאשר אנשים , באשר הם , משתייכים לגוף אידאולוגי כלשהו באופן
אוטומטי ולא-בחירתי , התוצאה היא אדישות מוחלטת . (לפני כחודש וחצי
סיפרתי כאן שחברי מעגן-מיכאל מתעניינים כן בשאלת עלייתה/אי-עלייתה
של קבוצת הכדורסל של נשות הקיבוץ לליגת העל , ואולי קראת , עוזי ,
במדור הספורט של "ידיעות אחרונות" , שהנושא ממשיך לעניין את חברי
מעגן-מיכאל במלוא עוזו....)

*בקיצור ולסיכום : אם ברצונך להבין אותי כמו שצריך , נסה , עוזי ,
להיפרד מההתחשבנות התמידית שלך עם המט"ש והנהגתו , כי אני , קיפי,
רחוק מהם לא פחות ממך (אבל מ"שמאל" ולא מ"ימין")

חגים שמחים , קיפי


העתקת קישור