עזרא
הוספת תגובה לדף  תן פסיקה, גדעון
שם הכותב:  איציק
מקום מגורים:  צפון
נושא / כותרת  עזרא
תוכן ההודעה:  אישית, תפיסת העולם שלי הוא שוויון ערך העבודה והסוציאל דמוקרטיה. אלא מה? הרוב המחלט של האנשים -גם בקיבוצים השיתופיים - לא גדלו על זה. הם גדלו על איזו פארפרזה של שוויון ערך העבודה.הגנים שלהם הם כבר דיפרנציאלים. רבים מהם פוחדים משינויים, יודעים שיתומחרו נמוך ועוד סיבות, אז הם מתנגדים לשינוי. מארקס מיקד את תפיסתו בפיתוח התודעה המעמדית של הפועלים שהיו בזמנו בגד המשך למכונות. מי שרוצה את שוויון ערך העבודה צריך לעבוד על התודעה של שוויון ערך האדם, של דמוקרטיה רב שכבתית ולא רק בשכבה העליונה ועוד דברים שלא אכנס אליהם עכשיו. קיבוץ שיתופי שהניהול בו ריכוזי וסמכותי הוא שיתופי מזוייף וזמני. אז מה אני רוצה לומר בכל זה? 97% מכל חברי הקיבוצים אינם בעלי תודעה שיתופית. לכן התהליך של הפרטת הקיבוצים הולך ונמשך. במקום שהניהול הוא אוטוריטרי כמו בכל תאגיד- הדיבורים על שיוויון ערך העבודה הוא מליצה. העובדה היא שבקיבוצים שעברו תהליך של הפרטה, הסכימו הרוב המחלט של החברים למודל של רשת הבטחון והעתקת שוק העבודה הישראלי אל תוך הקיבוץ כקבלת הסדר הטבעי. איך תדבר עם האנשים הללו על שוויון ערך העבודה? חלק לא קטן מהמנהלים בקיבוצים אינם מביישים את המעבידים הריאקציונריים ביותר אז היכן הוא שוויון ערך העבודה?
לכן עזרא, מה שאתה כותב הוא מאד יומרני ולחלוטין לא מחובר למציאות. אם אתה רוצה להתחיל שבאופק היא משהו שפוסע לקראת שיוויון ערך העבודה, אתה צריך לפעול לשיקום כבודם של חברי הקיבוצים. לבנות את תודעת האדם שלהם ולא התודעה המעמדית שיש להם (הפוך ממרקס)- לכובסת יש תודעה של כובסת ולעובדת החינוך יש תודעה של עובדת חינוך שמגיע לה תמחור נמוך (הרי עבודתה אינה כרוכה בשום אחריות).
אז המאבק של השיתופיים צריך להיות לפיתוח התודעה והכבוד העצמי של חברי הקיבוצים -בכל הקיבוצים-ולנהל מלחמת חורמה נגד אימוץ שוק העבודה הישראלי וקבלתו כדבר טוב ונכון ולא כרעה שצריך לתקן. אני מניח שעוזי לא יאהב את הדברים הללו -אולי אם היה עובד במכבסה, היה חושב אחרת.
העתקת קישור