תודה לעזרא על תשובה עניינית
הוספת תגובה לדף  רייטינג ותו לא
שם הכותב:  חבר מהמרכז
נושא / כותרת  תודה לעזרא על תשובה עניינית
תוכן ההודעה:  זו אכן תשובה ראויה, מכובדת ומכבדת, תודה.

ויחד עם זאת, האין היא מלמדת על העובדה שתרומת התנועה הקיבוצית למדינה בשנים האחרונות מקורה בגרעין פעילים מקצועי המרכז את חייו האישיים בלב ת"א וכל הפעילות הזו רחוקה רחוקה מאוד מחצרו והוויתו של הקיבוץ ושל חבר הקיבוץ הרגיל מהשורה?

חומר למחשבה....
העתקת קישור