לעוזי - קירבה על תנאי
הוספת תגובה לדף  לא רלוונטי
שם הכותב:  קיפי
מקום מגורים:  מעגן מיכאל
נושא / כותרת  לעוזי - קירבה על תנאי
תוכן ההודעה:  עוזי שלום -

ודאי לא תופתע לשמוע שאני מצדי לא "מת" ולא "משתגע" על המחמאות שאתה
מרעיף עלי מפעם לפעם וכל אימת שאני "מצטרף" אליך בביקרת שאני מותח על
יואל , אלישע וגורמים אחרים מקרב המחנה הקיבוצי-שיתופי .
הסיבה שאני מותח ביקרת על אנשים המצויים "בתוך המשפחה" נובעת מגישתי-
תפיסתי הבסיסית ושלפיה יש לשפוט את הדברים , באשר הם , לגופו של ענין
ולא לגופו של איש זה או אחר , גם לא לגופה של מפלגה כזו או אחרת . ומי
ששופט את הדברים לגופו-של-ענין מאליו גם עשוי-עלול למצוא שחרף היותם
של חברים כמו יואל ואלישע אנשי המחנה-השיתופי אין לקבל שדרכם הינה
הדרך הנכונה בכל צעד ושעל שמבוצע על ידם . ובנקודה זו חוזר אנכי אליך ,
עוזי : לצורך הענין מחלק אנכי את אנשי כדור הארץ שלנו לשני חלקים -
מצד אחד כאלה שתופסים את החיים מן ההיבט הפרגמטי-אנוכי , ומצד שני
כאלה שתופסים אותם מן ההיבט החברתי-אכפתניקי . ולמרות הכחשותיך,אשר
חוזרות שוב ושוב, עזבת , עוזי , את המחנה השיתופי-אכפתניקי ועברת , יחד
עם חברך-שותפך ארנון , לצד הפרגמטי-אנוכי (אני ממליץ לך לחזור כאן פעם
רביעית על כך שבהיותך איש מד"א הנך מטפל בפצועי תאונות ללא אבחנה בין
יהודים לערבים.....) . ולמרות שאתה "תופס אותי" מדי פעם על שאני מותח
ביקרת על יואל (על שום שאינו מבחין בתמורה הגדולה שעבר המושג "משימת-
יות לאומית" בשבעים השנים האחרונות) וגם על אלישע (על שום שאינו תופס
שמחנה ערכי-אידאולוגי-אכפתניקי אינו יכול להתבסס על השתייכות קולקטיבית
אליו) - עודני משתייך , עוזי , למחנה השיתופי-אכפתניקי שבתנועה הקיבוצית
שלנו . ובמלים אחרות , הביקרת שמותחים אתה ואנכי על חברים כמו אלישע
ויואל מקורה בשני קטבים מנוגדים (!) זה לזה , ואפילו מאד מאד . מכאן שאתה
ואנכי ידידים-על-תנאי - בתנאי שאמתח, מחד , ביקרת על הפגמים שאני
מוצא בדרכם של יואל ואלישע , אבל לא אחזור, מאידך , ואכנה אותך ואת
ארנון בכינוי הנוראי : "מעמדיים" .

קיפי/ מעגן-מיכאל
העתקת קישור