לאלישע-שיוך נכסים
הוספת תגובה לדף  כאן ועכשיו מול חשיבה לדורות
שם הכותב:  חבר
נושא / כותרת  לאלישע-שיוך נכסים
תוכן ההודעה:  אלישע, לא ירדת לסוף דעתי או שאינך מכיר את העובדות. אני יודע למה מכניסים שותף חיצוני. כשדיברתי על מעברות הזכרתי בכוונה קיבוץ שהוא גם שיתופי, וגם מכר את כל המפעל שלו. שוב: כל המפעל. זה לא נעשה כדי לחזק את המפעל, אלא מסיבות אחרות. חזקה על אנשי מעברות שהם יודעים למה. לכך לא נתת תשובה, וחבל כי מעברות הם מעמודי התווך של הזרם השיתופי.
אבל זה לא מספיק. כדאי גם שתבהיר לקיבוצים כאשר אתה כותב אליהם כי בהכנסת שותף הריבוץ לא רק מגדיל את הון המפעיל. הוא גם מרבב אותו. יש שותף, צריך להתנהל אחרת. עוד יותר קיצוני כאשר הקיבוץ מנפיק לבורסה. שם כבר פועלים חוקים עם הגנה על זכויות המיעוט וכללי ניהול ודמ"צים. חגיגה. זה כבר לא המפעל של הקיבוץ, זה כבר משהו חדש. דומני שרן רונן אמר בראיון איתו שהקיבוצים עוברים לעידן הפוסט תעשייתי שלהם. הם מגיעים לכך לא מוכנים, כשם שהגיעו לעידן התעשייתי בעבר. אלא שתמיד היו קיבוצים עם תעשייה, והיה ממי ללמוד (וגם אז זה לא תמדי הצליח) מעולם לא היו קיבוצים שהצליחו ולא היה להם נכס משותף ושליטה בו. הנה לך נושא ששווה עיסוק.
ועוד הערה לסיום: בקיבוץ מתחדש, או מופרט, לטעמך, רוב הפרנסה היא על החבר. בשוליים יש את נושא רשת הבטחון (תאמין לי, זה שולי בעסקי הקיבוץ) ואת העזרה ההדדית. לזה אולי יספיק המשק החקלאי שכאמור חייב להיות משותף כחוק. אך בקיבוץ השיתופי כאשר הדגש עובר מהכנסות הכלל המחולקות לפרטים להכנסות פרטיות שנאספות ומחולקות מחדש - הבעיה היא אחרת לגמרי. גם זה נושא שכדאי שהזר"ש (סלח לי שאני לא קורא לכם מט"ש, השם לא ראוי)ייתן עליו את הדעת לפני הפורענות ולא אחריה. כי כאמור: זה כבר מגיע לקיבוצים השיתופיים.
העתקת קישור