משחקים בנדמה לי
הוספת תגובה לדף  כאן ועכשיו מול חשיבה לדורות
שם הכותב:  חבר משונה
נושא / כותרת  משחקים בנדמה לי
תוכן ההודעה:  מה זה שיוך נכסים?
"שיוך נכסים" משמעו הקניית זכויות בנכסים היצרניים של הקיבוץ (למעט קרקע, מים ומכסות) לחברים.

"זכות בנכס" שהוקנתה כאמור לחבר משמעה שיש בידי החבר חלק ממהבעלות על הנכס הנ"ל (או בעלות מלאה במקרה שהנכס הוא דירה)

"בעלות" בנכס משמעה, בין השאר, שיש בידי החבר את היכולת האינדיוידואלית, זאת שנתונה להחלטתו האישית בכל רגע נתון, למכור/להוריש/למסור במתנה ובקיצור "לממש" את "הזכות" שיש לו ולהעבירה לידי צד ג' כלשהו לפי בחירתו העצמאית.

כל הקישקושים הנכתבים כאן על 'שיוך' כביכול של 'פירות הנכסים' אינם אלא הולכת שולל וגניבת הדעת.. אין מדובר כאן לא על 'שיוך' ולא על 'נכסים'. במקרה הטוב זהו מנגנון ל'חלוקת רווחים/שלל' (אם ישנם כאלו..) שלעולם לא תהיה לחבר כישות עצמאית כל יכולת להשפיע עליהם אלא כחלק 'מהרוב' בהצבעה באסיפה בנושא של חלוקת רווחים/מכירת מפעל/ומה עושים/כיצד 'מחלקים'/את הכסף..

כלומר דברים שיכולים להיעשות, נעשים ואף נעשו בעבר, ע"י כל קיבוץ בין אם 'שיתופי' הוא ובין אם 'מתחדש'.. אז מה כאן החידוש?

ובכל זאת צודק במשהו 'חבר מהמרכז', "מודל" השינוי אמור היה לסמוך על שתי רגליים:
1. "העברת האחריות לפרנסה אל החבר" (והסרתה מהקיבוץ) מה שמכונה בטעות! 'מעבר לשכר דיפרנציאלי'.. (אף אחד הרי לא מבטיח לך שכר כלשהו.)
2. "שיוך נכסים" מה שאמור היה לאזן, באמצעות קביעת מפתח לגורם הותק, בין זכויותיהם של הותיקים שכח 'התפרנסותם' כבר מוגבל משהו לבין הצעירים יותר.. לרבות הזכות להעלאת רמת חייהם גם באמצעות מימוש זכויותיהם הנובעות מ"שיוך הנכסים" והשוואתה ע"י כך לרמת חייהם של 'המשתכרים הדיפרנציאליים'.

מימוש בפועל רק של 'הרגל האחת' קרי 'השכר הדיפרנציאלי' ואי מימושה (ובכוונה תחילה!) של 'רגל' שיוך הנכסים פירושה הצהרה גלויה - רימינו אותכם! 'חברים' יקרים, שיקרנו לכם, עבדנו עליכם.. לנו יש עכשיו 'שכר דיפרנציאלי' נכבד, לכם נאדה! כלום גורנישט.. כדאי שתתפגרו כבר ונוכל לנשל אותכם סופית מהנכסים שצברתם בשבילנו בשנותיכם הארוכות..(מדי..)

הצטרפותו של אלישע ועוד כמייצג 'הזרם השיתופי' לתוך מסכת הרמייה השקרים והגזל הזה יכולה להעיד על אחת משתיים: או שהוא אדם טפש שאינו מבין את המטריה, או שהוא כבר בונה את עתידו כ'בכיר' בקיבוצו 'המעמדי' בקרוב.. ומצטרף אל שאר חבורת הרמאים והגנבים - מקביליו 'הבכירים' בקיבוצים שכבר הפכו ל'מעמדיים'..

אכן, הדרך היחידה הראויה והצודקת ל-"העברת האחריות לפרנסה מהקיבוץ אל החבר" היא הפיכת הקיבוץ למושב ושיוך כל הנכסים, לרבות קרקע מים ומכסות, לחברים עפ"י מפתח של ותק.
העתקת קישור