אלישע צודק !
הוספת תגובה לדף  כאן ועכשיו מול חשיבה לדורות
שם הכותב:  אפרים מהמזרח
נושא / כותרת  אלישע צודק !
תוכן ההודעה:  קודם כל, בכפר הסיני זה כבר קרה - חלוקת רכוש כאילו שווה לכל הובילה להשתלטות על הנכסים על ידי העשירים - הם קנו מידי העניים את חלקם. הללו, זקוקים תמיד לכסף מיידי בעין, ששו למכור אותם. כך היה מי שתפח ושמן והיה מי שהלך ונעשה עני מרוד, כל זה מנכסים משותפים בעבר.
וחוץ מזה , כבר בקיבוצים 'המתחדשים' היום נעשית מכירת נכסים לבעלי הון חיצוניים, בדרך כלל על ידי המנהלים החיצוניים שגורל הקיבוץ וחבריו הופקר בידם, הם חסרי זיקה ממשית למה שטופח בו במשך השנים ואין להם ענין בקיומו לדורות.
העתקת קישור