צמד חמד
הוספת תגובה לדף  תנועה בתוך תנועה
נושא / כותרת  צמד חמד
תוכן ההודעה:  אילו תוצרים כבר יכולים הצמד חמד צפדיה וחגי להפיק.
הרי יש להם הבנה כלכלית או עסקית או ארגונית שהם מיעצים לקיבוצים?
העתקת קישור