לעוזי : הפן האחר של מעגן-מיכאל
הוספת תגובה לדף  תנועה בתוך תנועה
שם הכותב:  קיפי
מקום מגורים:  מעגן מיכאל
נושא / כותרת  לעוזי : הפן האחר של מעגן-מיכאל
תוכן ההודעה:  עוזי שלום –

בפתח תגובתי ברצוני להביא בפניך משהו שעשוי , אולי , להמחיש את הסתירה(!)
הדי זועקת המלווה כל הזמן את דבריך שלך וגם את דבריהם של שותפיך להשקפה
גדעון וארנון : במסגרת לימודי באוני' הפתוחה למדתי לאחרונה שהנצרות (בראשית
דרכה , במאה הרביעית לספירה) התנגדה להשמדתם הפיזית של היהודים כי היא ,
הנצרות , תוכל להוכיח את נצחונה הסופי על היהדות רק לכשכל היהודים יתנצרו .
ועכשיו לנמשל : דומה שאתה , עוזי , לא תנוח ולא תשקוט , מחד, עד שאחרון
הקיבוצים השיתופיים יאמץ לעצמו את דרכם של הקיבוצים המכנים ת'עצמם
"מתחדשים" , אבל מאידך אינך מעוניין שהם יהפכו "עירוניים" לגמרי פן לא
תוכל (אתה וגם ארנון וגדעון) להתקשט בנוצות אידיאולוגיות : אצלנו , בקיבוץ
ה"מתחדש",אין פערי שכר של אחד לחמישים אלא "רק" של אחד לחמישה .

ומכיוון שאני "מככב" (לא לראשונה , כמובן) במכתבך האחרון כדוגמא (שלך)
לחבר בקיבוץ שיתופי שנרמס תחת גלגליה של הנהלת מפעל קפיטאליסטית ,
מצאתי לנכון להביא בזה לידיעתך , עוזי , שבמרוצת השבועות האחרונים
אירע במעגן-מיכאל משהו הפוך(!) לסילוקי הכחני מפלסאון בשנת 2005 :
חברים מהמזכירות לא (!) איפשרו את סילוקי הכחני מהענף האחר בו אני
עובד כעת , משמע שבקיבוץ השיתופי מעגן-מיכאל ישנם גם חברים שיתופיים
והומניסטים אמיתיים (!) ולא רק "כאילוים" . אז יכול להיות שבמכתביך הבאים
כבר לא תוכל עוד , עוזי , להשתמש בי לצורך חיזוקה של דרכך המעמדית-
קפיטאליסטית-כחנית , ותוך שאתה מגלה שוב ושוב הערצה גדולה ל"מנהלים
של פלסאון שהוכיחו לקיפי , הפועל הפשוט , מי כאן בעל הבית"

שבת שלום , קיפי

נ.ב – מדוע שאתה , גדעון וארנון לא תקימו לעצמכם זרם/מעגל/מטה/מחנה
משל עצמכם שמטרתו לזרז את "ניצורם" של הקיבוצים השיתופיים ?
העתקת קישור