למרכזי-אי אפשר להפוך קיבוץ למושב מסיבה
הוספת תגובה לדף  גם השיטה אשמה
שם הכותב:  מושבניק
נושא / כותרת  למרכזי-אי אפשר להפוך קיבוץ למושב מסיבה
תוכן ההודעה:  פשוטה-האירגון הפיזי של שתי צורות יישוב אלו שונות מהותית משום שבאו לתת מענה לצרכים אירגוניים שונים ולדפוסי פעולה שונים.
לכן כנראה מי שהתחיל להתעמק באפשרות הזו הבין שה בלתי אפשרי.

הקיבוץ יכול לההפך למושב שיתופי,ליישוב קהילתי שחלק מחבריו הינם בעלי האדמות והפעילויות העסקיות כשביישוב יש כאלה שלא שייכים לקבוצה, זו או לקואופרטיב שרק חבריו גרים בו(אם הקיבוץ יהפך לקואופרטיב יוכלו גם תושבי ההרחבה להתקבל כחברים אם ישלמו את המניה).
העתקת קישור